četvrtak, 04 novembar 2021 07:34

POTPISAN PROTOKOL O SARADNJI APATINSKE OPŠTINE SA MINISTARSTVOM ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I SAVETOM EVROPE

Protokol o saradnji između Saveta Evrope, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i drušveni dijalog i Opštine Apatin je potpisan u okviru faze 2 programa ROMACTED sa ciljem promovisanja dobrog upravljanja i osnaživanja Roma i Romkinja na lokalnom nivou.

Potpisanim protokolom, definisane su i obaveze sva tri partnera. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog će pored ostalog pružati informacije o sprovođenju Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2016. – 2025. godine, kao i podatke o pokazateljima mera predviđenim Akcionim planom za primenu Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji. Od nadležnog ministarstva se očekuje i informisanje o identifikovanim potrebama za socijalno uključivanje Roma i Romkinja na nacionalnom i lokalnom nivou.

Istim protokolom, Savet Evrope će osigurati političko priznanje, vidljivost i podršku za učešće odabranih lokalnih samouprava u ROMACTED programu, organizovati treninge i stručne posete, te studijske posete za predstavnike opština i gradova za šta se obavezao i da će osigurati ljudske i finansijske resurse.

Opština Apatin će promovisti socijalno uključivanje Roma i Romkinja na lokalnom nivou, na osnovu principa dobrog demokratskog upravljanja, formulisanog unutar okvira rada Saveta Evrope, te nastojati da sprovede Lokalni akcioni plan za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, uključujući i aktivnosti koje su integrisane u razvojnim strategijama lokalne samouprave.

izvor:soapatin.org

Slobodno vreme

Lifestyle

Pažljivo isplaniran budžet pred odlazak na letnji odmor, pomoći će vam da uživate u slobodnim danim bez brige da li ćete...

Disclaimer I

Sve informacije na ovoj veb stranici objavljuju se u dobroj nameri i samo u opšte informativne svrhe. Veb stranica sombor.info ne daje nikakve garancije o potpunosti, pouzdanosti ili tačnosti objavljenih informacija. Svaka radnja koju preduzmete u vezi sa informacijama koje pronađete na ovoj veb stranici je na vaš sopstveni rizik i vlasnik sajta neće biti odgovoran za bilo kakve nastale gubitke i/ili štetu.

Disclaimer II

Materijal preuzet sa interneta smatra se javno dostupnim osim ako nije drugačije navedeno. U slučaju da postoji problem ili greška u vezi sa autorskim pravima na određenom materijalu, kršenje autorskih prava je učinjeno nenamerno.

Nakon predstavljanja dokaza o autorskim pravima, sporni materijal će odmah biti uklonjen sa sajta.