petak, 01 april 2022 06:01

U susret obeležavanju Međunarodnog dana osoba sa autizmom

Svetski dan osoba sa autizmom obeležava se svake godine 2. aprila, ustanovljen je Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 18. decembra 2007. godine. U susret obeležavanju ovog dana, Centar za socijalni rad Apatin organizuje niz aktivnosti koje imaju za cilj podizanje svesti o autizmu.

Važno je napomenuti da opština Apatin u ovom pogledu pruža prilično širok spektar usluga.

Usluga dodatne podrške za dete, dostupna je deci predškolskog i školskog uzrasta sa smetnjama u razvoju, koja imaju prebivalište na teritoriji opštine Apatin, a kojoj je od strane interresorne komisije procenjena potreba za dodatnom podrškom u vidu logopedskih i/ili defektoloških tretmana, kao i tretmana senzorne reintegracije. Ova usluga spada u grupu nestandardizovanih, inovativnih usluga socijalne zaštite. Tokom 2021. godine, ovu uslugu koristilo je 39 korisnika, od kojih je 32 muškog, a 7 ženskog pola.

Aktivnosti usluge dodatne podrške za dete realizuju se u okviru delokruga rada stručnih radnika logopedsko-defektološkog kabineta i senzorne sobe. Pomenuti objekti locirani su u Apatinu, na adresi Svetog Save 26, kao pripadajuća celina Dnevnog boravka za osobe sa osobe sa fizičkim invaliditetom i intelektualnim teškoćama Centra za socijalni rad Apatin.

Za potrebe rada u senzornoj sobi i logopedsko-defektološkom kabinetu angažovano je 6 stručnih radnika, od čega 2 logopeda, 2 defektologa i 2 psihologa i to 2 muškog, a 4 ženskog pola. Logopedsko-defektološki i tretmani senzorne reintegracije se sprovode svakog radnog dana, prema unapred utvrđenom rasporedu, u popodnevnim časovima u prostorijama senzorne sobe, odnosno, logopedsko- defektološkog kabineta. Na dan 31.12.2021. godine obavljeno je ukupno 285 individualnih logopedsko-defektoloških i tretmana senzorne reintegracije, a zaključno sa današnjim danom, obavljeno je više od 500 tretmana. Korišćenje usluge dodatne podrške za dete je besplatno.

Usluga ličnog pratioca dostupna je deci sa invaliditetom, odnosno sa smetnjama u razvoju, koja žive na teritoriji opštine Apatin, a kojoj je potrebna podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba u svakodnevnom životu, u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja i komunikacije sa drugima, pod uslovom da su uključena u vaspitno-obrazovnu ustanovu I do kraja redovnog školovanja, uključujući završetak srednje škole.

Svrha angažovanja ličnog pratioca je pružanje detetu odgovarajuće individualne praktične podrške radi uključivanja u redovno školovanje i aktivnosti u zajednici, radi uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti. Usluga se pruža svakim radnim danom u predškolskim i školskim ustanovama, u skladu sa planom i programom, kao i radnim vremenom ustanove, odnosno, realizuje se u zajednici na način koji je komplementaran procenjenim individualnim potrebama deteta van obrazovnog sistema, osim tokom školskog raspusta. U toku 2021. godine pravo na korišćenje ove usluge ostvarilo je 40 korisnika. Od navedenog broja korisnika, 33 je muškog, dok je 7 ženskog pola.

Iz CSR poručuju da ukoliko roditelji primete neka odstupanja od tipičnog razvoja, mogu da se jave u CSR gde će stručni tim sprovesti kompletan protokol rane detekcije i rane stimulacije razvoja, u slučaju postojanja poremećaja spektra autizma, ali ne samo autizma. Na raspolaganju su usluge logopeda, defektologa, senzorne reintegracije , rane stimulacije, usluge ličnog pratioca, čak i usluga PUK za pojedinu decu. Pored toga, deca mogu ostvariti pravo na DPN. Sve usluge koje se pružaju su besplatne, odnosno nema participacije za decu i roditelje. Sve troškove usluga snosi opština Apatin.

U toku 2022. godine akcenat je stavljen na ostvarivanje uslova za proširenje kapaciteta za pružanje usluga, tj. proširenje obuhvata decu koja će biti uključena u pojedinačne tretmane.

Aktivnosti koje organizuje CSR povodom Međunarodnog dana osoba sa autizmom su raznolike.

Pored emisije koja je realizovana, planiran je i TV prilog o deci sa poremećajima iz spektra autizma iz ugla stručnjaka, kao i ugla roditelja. U petak 1. aprila planiran je promo štand zajedno sa UG „Mali princ“, dok se u subotu organizuju radionice i druženje za decu koja su korisnici LD kabineta i senzorne sobe, zajedno sa udruženjima „Maslačak” iz Sombora i „Mali princ” iz Apatina.

izvor:025info.rs

 

Slobodno vreme

Disclaimer I

Sve informacije na ovoj veb stranici objavljuju se u dobroj nameri i samo u opšte informativne svrhe. Veb stranica sombor.info ne daje nikakve garancije o potpunosti, pouzdanosti ili tačnosti objavljenih informacija. Svaka radnja koju preduzmete u vezi sa informacijama koje pronađete na ovoj veb stranici je na vaš sopstveni rizik i vlasnik sajta neće biti odgovoran za bilo kakve nastale gubitke i/ili štetu.

Disclaimer II

Materijal preuzet sa interneta smatra se javno dostupnim osim ako nije drugačije navedeno. U slučaju da postoji problem ili greška u vezi sa autorskim pravima na određenom materijalu, kršenje autorskih prava je učinjeno nenamerno.

Nakon predstavljanja dokaza o autorskim pravima, sporni materijal će odmah biti uklonjen sa sajta.