četvrtak, 10 mart 2022 07:08

ŠU “APATIN” O SEČI HRASTA LUŽNJAKA U SPOMENIKU PRIRODE ŠUMA JUNAKOVIĆ

 

U PITANJU PLANIRANA “PROREDNA” SEČA, UZ SAGLASNOST POKRAJINE

Seča hrasta lužnjaka, ali i drugog drveća u Spomeniku prirode “Šuma Junaković” je planirana i obavlja se uz rešenje i saglasnost Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, tvrde u ŠU “Apatin”.

Ovo, uz ostalo, stoji u pismenom odgovoru na pitanje Novih Apatinskih novina, nakon što je odbornik Perica Popić javno zahtevao od predsednice opštine da uputi inspekciju na teren i izvrši proveru legalnosti ovih radova, uz objašnjenje da se seča obavlja u Spomeniku prirode na katastarskim parcelama koje su u vlasništu opštine Apatin, te da se radi o zakonom zaštićenom hrastu lužnjaku.

-Ova šuma se svrstava u III kategoriju spomenika prirode i, u sklopu odluke SO Apatin, se stavlja pod zaštitu radi očuvanja šumskog pojasa hrastovih i bagremovih sastojina oko termalnog izvorišta banjskog kompleksa “Junaković”, a koji se nalaze na zemljištu u vlasništvu opštine Apatin. Ova odluka precizira čitav niz odredbi – da je šuma Junaković spomenik prirode, da se stavlja pod zaštitu radi očuvanja hrasta lužnjaka, cera i bagrema, precizan popis brojeva katastarskih parcela, kao i odredbe šta se striktno zabranjuje, posebno apostrofirajući zabranu seče pomenutog drveća, napomenuo je tada Popić.

U ŠU “Apatin odgovaraju da je sve – legalno.

-U gazdinskoj jedinici “Zaštićene šume”, odeljenje “2” odsek “a”, što predstavlja Spomenik prirode “Šuma Junaković” izvršena je proredna seča po planu iz Osnove gazdovanja šumama GJ “Zaštićene šume”. Prorede se uzgojni radovi koji se sprovode u srednjedobnim i dozrevajućim jednodobnim sastojinama i uzgojnim grupama u raznodobnim sastojinama. Proredna seča je započeta 4. januara ove godine i obaveštenje o otvaranju seče je dostavljeno Mesnoj zajednici Apatin istog dana (broj 01/22-101). Važnost Osnove gazdovanja šumama GJ “Zaštićene šume” je od 2021. do 2030. godine, za koju je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo doneo rešenje i dao saglasnost (104-322-273/2021-06 od 08.10.2021. godine). Doznaka (obeležavanje) stabala za seču je izvršena od strane stručnih lica zaposlenih u ŠU “Apatin” i evidentirana je u doznačnoj knjizi. Obeležavaje stabala za seču izvršeno je doznačnim žigom broj DŠS 023. Doznačeno je ukupno 914 stabala, od toga 665 stabala hrasta lužnjaka, 16 stabala bele topole, cera 101 stablo i ostalih tvrdih lišćara 132 stabla. Bruto zapremina iznosi 879,23 m3, neto zapremina iznosi 742,90 m3.

Plan seče i izrade za 2022. godinu:

 U periodu od 4. januara do 18. februara ove godine izvršena je proredna seča sa vlastitim sekačima.
Posečena neto drvna zapremina iznosi:

 Tehničko drvo se plasira na tržište kupcima koji imaju ugovor sa JP “Vojvodinašume” (Banija Pal Temerin i Agriacoop doo B. Topola), ogrevno drvo (prostorno drvo) je namenjeno za prodaju lokalnom stanovništvu i za zaposlene u ŠG “Sombor (pod nazivom deputati).

Uspostava šumskog reda je još uvek u toku, a izvršava se sa lokalnim stanovništvom putem samoizrade ogrovenog drveta, navodi se u odgovoru ŠU “Apatin”, koji su potpisali tehnički rukovodilac Predrag Mirić i zastupnik ogranka ŠG ”Sombor” Srđan Peurača.

izvor:apatinskenovine.rs

Slobodno vreme

Lifestyle

Ako ne znate čime biste mogli da obogatite svoju baštu, ovih pet biljaka uvek su dobra ideja Svaki vrt izgleda lepše ka...

Disclaimer I

Sve informacije na ovoj veb stranici objavljuju se u dobroj nameri i samo u opšte informativne svrhe. Veb stranica sombor.info ne daje nikakve garancije o potpunosti, pouzdanosti ili tačnosti objavljenih informacija. Svaka radnja koju preduzmete u vezi sa informacijama koje pronađete na ovoj veb stranici je na vaš sopstveni rizik i vlasnik sajta neće biti odgovoran za bilo kakve nastale gubitke i/ili štetu.

Disclaimer II

Materijal preuzet sa interneta smatra se javno dostupnim osim ako nije drugačije navedeno. U slučaju da postoji problem ili greška u vezi sa autorskim pravima na određenom materijalu, kršenje autorskih prava je učinjeno nenamerno.

Nakon predstavljanja dokaza o autorskim pravima, sporni materijal će odmah biti uklonjen sa sajta.