Vaskrs je najradosniji hrišćanski praznik, koji u vreme novih izazova provodimo brinući o svojim najbližima, sa jedinom željom da sačuvamo zdravlje svakog člana našeg društva, svesni da dobro zdravlje ima najveću vrednost u životu.
Želim vam da praznične dane provedete u krugu porodice, okruženi prijateljima u međusobnom poštovanju, ljubavi i toleranciji.
Hristos vaskrse!
Predsednik opštine Kula
Damjan Miljanić

Radosni praznik Hristovog vaskrsenja je praznik mira, ljubavi i obnovljene nade, praznik koji nas opominje da ne odustajemo i da verujemo. Želim vam da predstojeće praznike obeležite radosno sa svojim najbližima u miru i blagostanju.
Hristos vaskrse!
Predsednik Skupštine opštine Kula
Vladimir Đurović

The post Uskršnja čestitka predsednika opštine i predsednika Skupštine appeared first on Naše Mesto.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде донело је Решење о укидању решења којим је подручје у полупречнику од најмање 3км од жаришта на локацији Велики Бачки канал, у насељеном месту Кула, проглашено зараженим, а подручје у полупречнику од најмање 10 км од жаришта проглашено угроженим од заразне болести Авијарна инфлуенца код дивљих птица – изазване високо патогеним сојем вируса H5N8.

Решење Министарства прочитајте овде.

Комисија за избор корисника помоћи намењене стварању и побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала расписала је Јавни позив  за избор корисника помоћи намењене стварању и побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала. Рок за подношење пријава са потребном документацијом је 28.05.2021. године.                                                                        

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала (у даљем тексту: Помоћ) може бити додељена избеглицама, које имају пребивалиште/боравиште на територији Општине, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а којима је помоћ неопходна за побољшање услова становања (у даљем тексту: корисник).

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходног за побољшање основних услова становања, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала, по породичном домаћинству корисника, износи до  РСД  (словима: шестохиљададинара),а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи РСД 200.000,00 (словима: двестотинехиљададинара),по породичном домаћинству  корисника.

Помоћ је наменска и додељује се за завршетак започете градње или адаптацију неусловних  стамбених објеката, у циљу побољшања услова становања породичних домаћинстава корисника који има ју пребивалиште/боравиште на територији Општине,и то: за изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова, изградњу/доградњу санитарног чвора, уградњу/замену зидних и  подних  облога,  столарије,  фасаде, малтерисање  и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за завршетак градње или адаптацију, а којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

 

Овде можете преузети Јавни позив

Овде можете преузети потребну документацију

Овде можете преузети захтев

Овде можете преузети изјаву

Предузеће „Сигма“ Кула још једном је показало да је друштвено одговорно предузеће које помаже локалну заједницу кад год је то неопходно. Ова компанија је данас у Основној школи „Иса Бајић“ у Кули почела поделу дезинфенкционог средства за руке, које је обезбеђено за ученике свих основних школа у кулској општини. Како је речено приликом  данашње посете овој школи биће подељено укупно 3.024 бочица поменутог средства.

Директорица школе Мирјана Ивић Михајловић је истакла да је Школа отворена за све људе доброг срца, који су спремни да помогну и истовремено се захвалила компанији „Сигма“ и локалној самоуправи што заједно са свим просветним радницима у кулској општини настоје да се на што лакши и безбеднији начин превазиђе тренутна епидемиолошка ситуација.

-„Сигма“ је једини произвођач дезинфенкционих средстава на бази хипохлорита у Југоисточној Европи, која су при томе успешно тестирана на сузбијању свих врста вируса, гљивица и бактерија. Компанија је одлучила да одређену количину својих производа донира основним школама у кулској општини, како би деца имала што безбеднији и сигурнији боравак у васпитно образовним установама.

Трудимо се колико год можемо да помогнемо и да се одужимо на неки начин локалној заједници у којој фирма ради, рекао је Александар Колић, маркетинг представник „Сигма“ д.о.о Кула.

Председник општине Кула Дамјан Миљанић је похвалио добру сарадњу локалне самоуправе и „Сигме“ обилазећи Дневни боравак у овој школи. Председник је у разговору са малишанима саслушао њихове потребе и жеље и како је рекао договорено је да ђаци направе списак онога што је по њиховом мишљењу најпотребније у боравку, а локална самоуправа ће се трудити да им испуни жеље.

Уручивању донације и обиласку школе данас су присуствовали и Владимир Ђуровић, председник Скупштине општине Кула и Љубица Тијанић, помоћница председника општине Кула.

Пријављивање грађана за новчану помоћ у износу од 60 евра почело је у поноћ на порталу Управе за трезор idp.trezor.gov.rs, док ће пријављивање путем кол-центара почети 5. маја.

Исплата првих 30 евра за све пунолетне грађане који се пријаве биће у мају, док ће других 30 евра бити исплаћено у новембру.

На помоћ од 60 евра могу да рачунају сви пунолетни држављани Србије са пребивалиштем у Србији, који поседују важећу личну карту и пријаве се за исплату.

Незапослени у јуну добијају додатних 60 евра помоћи, а пензионери у септембру 50 евра.

Корисници пензија, примаоци новчане социјалне помоћи и лица у заводу за извршење кривичних санкција не треба да се пријављују, већ ће им новац бити аутоматски уплаћен.

Као и прошле године, грађани приликом пријаве треба да оставе своје податке и одаберу банку у којој имају рачун на који ће им новац бити исплаћен или ће, у случају да немају отворен рачун ни у једној банци, он наменски бити отворен за исплату помоћи.

Пријављивање грађана трајаће до 15. маја.

Извор: РТС

Нацрт Одлуке о изменама и допунама Статута општине Кула можете преузети овде.

Спортски одбор за општину Кула Спортског савеза Србије позвао је данас спортске организације са територије општине Кула доставе своје годишње програме за 2022. годину.

Програми морају бити достављени закључно до 15. маја 2021. године на прописаним обрасцима, читко и детаљно попуњени. Спортске организације које не доставе свој програм до наведеног рока неће ући у разматрање о додели средстава за 2022. годину.

Пријава се подноси на Обрасцу 1, Апликациони формулар – Предлог годишњих програма организација у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2022 години. Формулар  се може преузети  на званичној интернет страници општине Кула: www.кула.рс а предаје се на Писарници Општине Кула до 15.05.2021. године до 14:00 часова у затвореној коверти,  на адресу:  Спортски одбор за општину Кула Спортског савеза Србије, ул. Лењинова бр. 11, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ“ – „Предлог Годишњих програма организација у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2022 години“

 

Организације у области спорта дужне су се придржавати следећих законских одредаба:

Носилац програма мора да:

 • буде уписан у одговарајући регистар у складу са законом;
 • да има усаглашен статут са Законом о спорту;
 • искључиво или претежно послује на недобитној (непрофитној) основи, ако Законом о спорту није другачије одређено;
 • да има седиште на територији општине Кула;
 • да је директно одговоран за реализацију програма;
 • да је претходно обављао делатност у области спорта најмање годину дана;
 • да је са успехом реализовао претходно одобрене програме;
 • да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности које су у вези са предлогом програма у складу са Законом о спорту;
 • располаже капацитетима за реализацију програма;
 • буде члан (непосредни или посредни) оног националног гранског спортског савеза преко кога се остварује општи интерес у одређеној грани спорта у складу са Правилником о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и области спорта у Републици Србији (“Службени гласник РС”, бр. 95/16 и 45/18).

 

Носилац програма не може да:

 • буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
 • има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивања буџетских средстава на пословни рачун,пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;
 • буде у последње двегодине правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са децом и спречавањем негативних појавау спорту.

Носилац програма не сме да:

 • буде у конфликту интереса;
 • намерно или с крајњом непажњом лажно прикаже податке тражене у обрасцима за подношење програма или ако је пропустио да да све потребне информације;

На основу претходних искустава  из достављених програма за претходне године, упозоравамо спортске организације да:

 • у финансијску табелу наведу само онај износ који потражују од општине Кула и то са појединачним ставкама и укупним износом на крају табеле;
 • у текстуалном делу наведу конкретне активности програма (нпр. које такмичење, где и када се одржава, ранг такмичења, узрасну категорију учесника, тренажни процес, број учесника (спортиста, стручног особља и сл.);
 • да након решења општине о додели средстава ускладе финансијски део програма са износом додељених средстава, односно да пре потписивања уговора доставе ревидиран програм.

 

Овде можете погледати Годишњи програм организација у области спорта којима се задовољавају интереси грађана у области спорта у 2022. години

 

 

Председник општине Кула Дамјан Миљанић, угостио је данас у свом кабинету директорку Завода за равноправност полова Станиславу Малић-Гостовић и њену сарадницу Сандру Бачко. Завод за равноправност полова започео је прикупљање података о заступљености жена и мушкараца на местима одлучивања у јединицама локалне самоуправе на територији АП Војводине, као и о раду и функционисању локалних механизама за равноправност полова, у циљу праћења стања у области родне равноправности на територији АП Војводине. Циљ данашњег састанка био је представљање анализе упитника на који је општина Кула одговорила, а тицали су се ове теме.

Председник Миљанић је истакао да је ова тема и за општину Кула и за њега веома битна, али признаје да институционално није прошла кроз све поре. Он истиче да су Локалним акционим планом запошљавања општине Кула за 2021. годину предвиђене значајне мере које се односе на подршку при самозапошљавању, пре свега жена, где Општина опредељује значајна средства, али одређене теме нису обрађене и прилагођене.

Директорка Малић-Гостовић се захвалила на искрености и истакла да је Заводу битна институционална сарадња. Потом је нагласила да је анализом утврђено да, када је однос заступљености жена и мушкараца на местима одлучивања у јединицама локалне самоуправе, општина Кула ту одлично стоји. Она је искористила прилику да похвали општину Кула, као једну од ретхих која има систематизовано радно место које се бави питањима равноправности полова. Такође, директорка Завода је представила актуелне конкурсе, дала је предлоге за унапређење рада, а договорене су и активности и деловања у наредном периоду.

Састанку су присуствовали и председник Скупштине општине Кула Владимир Ђуровић, руководилац одељења за друштвене делатности Бојана Девић, саветник за родну равноправност, инвалиде, омладину, удружења грађана и националне мањине Данијела Драгишић Месингер.

Сви грађани који то желе моћи ће сутра да се вакцинишу руском, Спутњик вакцином. Пријављивање није потребно, довољно је да дођу на вакцинални пункт који се налази у просторијама Омладинског дома у Кули у периоду од 08:00 до 20:00 часова и моћи ће да се вакцинишу.

У уторак, 27.04.2021. од 10 до 12 часова у просторијама ЛАГ “Срце Бачке” (улица Маршала Тита 246-248) биће приређен „Дан отворених врата“ Развојног фонда Војводине. Заинтересовани пољопривредници, предузетници и представници цивилног сектора биће у прилици да се упуте у подстицајне мере и кредитне линије Развојног фонда АП Војводине (РФВ).

У склопу презентације представници РФВ представиће погодности које се нуде регистрованим пољопривредним газдинствима, правним лицима и предузетницима, кредитне линије за пољопривреднике и пољопривредна газдинства, дугорочни кредити за куповину пољопривредног земљишта, краткорочни кредити за обртна средства у пољопривреди и дугорочни кредити за набавку пољопривредне механизације.

ЛАГ позива све заинтересоване пољопривреднике и предузетника да посете наше просторије и додатно се упуте у могућности финансирања које пружа РФВ.

Šta ćete danas kuvati?

Saveti šefova kuhinje

Neodoljivi deserti

 • KOLAČ JAJE NA OKO

  Deserti 18. 10. 2021.

  KOLAČ JAJE NA OKO Uskršnja nedelja nam počinje ovim receptom! Pripremila sam vam nekoliko jednostavnih recepata za koje vam neće trebati mnogo vremena, ali biće i[…]

  Read more...