petak, 24 decembar 2021 07:31

ODRŽANA 15. SEDNICA SO APATIN, USVOJEN BUDŽET ZA NAREDNU GODINU

 

Danas je održana 15. sednica SO Apatin. Kako je bilo i očekivano, odbornici su većinom glasova usvojili predlog Odluke o budžetu za narednu godinu, ali i sve ostale od ukupno 34 tačke dnevnog reda.

Za sledeću godinu planirani su prihodi iz budžeta od preko jednu milijardu dinara. U strukturi planiranih prihoda najznačajnije učešće zauzimaju prihodi po osnovu poreza na dohodak, dobit i kapitalne dobitke u iznosu od 460 miliona dinara ili 39,8% ukupnog budžeta, potom porez na imovinu od 188 miliona ili 16,24%. Transferi od drugih nivoa vlasti planirani su u visini od 197 miliona ili 17%. Značajno učešće u planiranim prihodima imaju i prihodi od imovine, 120 miliona, porezi na dobra i usluge 32 miliona, te prihodi od prodaje roba i usluga od 32,5 miliona dinara.

Odlukom o budžetu opštine Apatin za 2022. godinu planirani su tekući prihodi u iznosu od 1.052.855.430 dinara i primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 18 miliona i ukupni rashodi u iznosu od 1.040.915.000dinara i izdaci za nabavku nefinansijske imovine u iznosu od 120 miliona, odnosno iskazan je budžetski deficit u iznosu od 90 miliona dinara.

Primedbe na predloženi budžet imao je odbornik Perica Popić (NSP).

-Predviđenih 212 miliona dinara za kapitalne projekte je više nego mizerno, osim toga izgradnja pijace u Sonti ili sanica parkinga nikako ne mogu da se svrstaju u kapitalne investicije. Za medije ste predvideli 11 miliona dinara, a jedina smo opština u okruženju koja ne prenosi sednice SO i to ne zato što mediji i građani nisu zainteresovani, već to ne želi vladajuća većina. Za sport je predviđeno 40 miliona dinara, duplo manje nego prošle godine! Upada u oči 111 miliona za socijalnu pomoć. To je više od 10 odsto budžeta! Za skroman budžet kakav je naš to je previše. Da li je to vaše priznanje lošeg stanja u opštini? Za čega je predviđen toliki novac u izbornoj godini, upitao je odbornik Popić i zaključio da je budžet loš, te da neće glasati za njega.

 Kritike na budžet imao je i odbornik Mrđa koji je konstatovao da se on može okarakterisati sa terminima “popravka” i “rekonstrukcija”, te da “opet nema ništa novo, a to je pre svega neka fabrika”.

-Budžet je potrošački, tj. nerazvojni. Za izgradnju kanalizacije u Prigrevici predviđeno je izuzetno malo, 10 miliona dinara. Toliko dajete medijima, da ćute. Za pijacu u Sonti 8,5 miliona dinara, a ukupno ste predvideli selima 18,5 miliona, što je veoma malo. Za rekonstrukciju OŠ u Apatinu predviđeno je 15 miliona, a podsetio bih da je škola, 2018. godine trebala dobiti 98 miliona za rekonstrukciju, ali nije, greškom vašeg direktora, jer je predata nepotpuna dokumentacija. Šta će se rekonstruisati u glavnoj ulici za 25 miliona predviđenih budžetom za iduću godinu? Sa druge strane, za rekonstrukciju puta “ekonomske žile kucavice” između dva poluprazna sela Kupusine i Bačkog Monoštora je predviđeno 109,1 miliona dinara. Za sport ste odredili 39 miliona, ali bez usvojene Strategije razvoja sporta za period 2020-2024. godina, novac trošite protivzakonito, nabrojao je Mrđa, koji takođe nije glasao za predloženi budžet.

Sve iznete primedbe nisu uticale da vladajuća većina, bez diskusija, kao uostalom i na sve ostale tačke, podrži predlog Odluke o budžetu za narednu godinu.

Odbornici su na današnjoj sednici usvojili i Izveštaj predsednika komisije za sprovođenje komasacije u k.o. Kupusina, te predlog Kadrovskog plana Opštinske uprave i Pravobranilaštva za narednu godinu, kao i predlog Odluke o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama, predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima na teritoriji opštine Apatin i predlog Odluke o pribavljanju, raspolaganju, upravljanju i korišćenju nepokretne stvari u javnoj svojini opštine Apatin.

Na današnjoj sednici doneto je i Rešenje o utvrđivanju cene usluga celodnevnog i poludnevnog boravka dece u Predškolskoj ustanovi “Pčelica”, za iduću godinu. Cena za celodnevni boravak deteta u jaslicama je 4.460 dinara, za celodnevni boravak u obdaništu 3.905 dinara, za poludnevni boravak u zabavištu 1.560 dinara, za celodnevni boravak za decu koja pohađaju pripremni predškolski program 2.800 dinara i za poludnevni boravak za decu koja pohađaju pripremni predškolski program 1.120 dinara. Roditeljima sa dvoje dece u ustanovi cena se umanjuje za 10%. Besplatan boravak imaju deca korisnika novčane socijalne pomoći, deca trećeg, četvrtog i svakog narednog reda rođenja, deca bez roditeljskog staranja i deca sa smetnjama u razvoju.

U nastavku sednice su, bez diskusija, usvojeni i Program poslovanja i posebnog programa za korišćenje subvencija JP za upravljanje putničkim pristaništem i marinom “Apatin” za narednu godinu, te Godišnji program poslovanja i posebnog programa za korišćenje sredstava iz subvencija JKP “Naš dom” za narednu godinu, kao i Operativni plan zimske službe opštine Apatin na javnim putevima u opštini, kao i nekoliko rešenja o razrešenjima i imenovanjima članova nekoliko saveta i odbora.

izvor:apatinskenovine.rs

Slobodno vreme

Lifestyle

Horor filmovi su žanr koji ne prija svakome, ali ukoliko ste otvoreni za preporuke, možete pronaći puno zanimljivih ostv...

Disclaimer I

Sve informacije na ovoj veb stranici objavljuju se u dobroj nameri i samo u opšte informativne svrhe. Veb stranica sombor.info ne daje nikakve garancije o potpunosti, pouzdanosti ili tačnosti objavljenih informacija. Svaka radnja koju preduzmete u vezi sa informacijama koje pronađete na ovoj veb stranici je na vaš sopstveni rizik i vlasnik sajta neće biti odgovoran za bilo kakve nastale gubitke i/ili štetu.

Disclaimer II

Materijal preuzet sa interneta smatra se javno dostupnim osim ako nije drugačije navedeno. U slučaju da postoji problem ili greška u vezi sa autorskim pravima na određenom materijalu, kršenje autorskih prava je učinjeno nenamerno.

Nakon predstavljanja dokaza o autorskim pravima, sporni materijal će odmah biti uklonjen sa sajta.