sreda, 22 septembar 2021 08:06

U PETAK 11. SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE APATIN

Skupština opštine Apatin zasedaće 24. septembra 2021. godine (petak) sa početkom u 10 časova u velikoj sali apatinskog Doma kulture. Predsednik SO Apatin Milan Škrbić za 11. sesdnicu skupštine predlaže sledeći dnevni red:

 1.Predlog Rešenja o prestanku mandata člana Opštinskog veća opštine Apatin

 2.Predlog Rešenja o izboru članova Biračkog odbora za sprovođenje tajnog glasanja

 Predlog Rešenja o imenovanju člana Opštinskog veća opštine Apatin

4.Razmatranje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu opštine Apatin za 2021. godinu, sa Izveštajem o izvršenju sredstava samodoprinosa, za period januar-jun 2021. godine

- predlog zaključka

 5.Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o dodeli nagrade „24. oktobar“ opštine Apatin

 6.Predlog Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Apatin za 2021. godinu

 7.Predlog Rešenja o pribavljanju otkupom u javnu svojinu opštine Apatin, nepokretnosti u Sonti

 8.Predlog Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2021. godinu u opštini Apatin

 9. Predlog Odluke o određivanju lica koje će vršiti overu ZIP obrasca za javna preduzeća i društva kapitala čiji je osnivač opština Apatin

Razmatranje Izveštaja o godišnjem programu poslovanja Javnog preduzeća za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ Apatin za 2020. godinu, sa izveštajem ovlašćenog revizora i Odluke Nadzornog odbora o raspodeli dobiti

 11.Predlog Rešenja o razrešenju članova Komisije za dodelu novembarskih nagrada

 12.Predlog Rešenja o imenovanju članova Komisije za dodelu novembarskih nagrada

 13.Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jožef Atila“ Kupusina

 14.Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jožef Atila“ Kupusina

 15.Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o predlaganju članova Komisije za priznavanje prava i vraćanje zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda

 

Disclaimer I

Sve informacije na ovoj veb stranici objavljuju se u dobroj nameri i samo u opšte informativne svrhe. Veb stranica sombor.info ne daje nikakve garancije o potpunosti, pouzdanosti ili tačnosti objavljenih informacija. Svaka radnja koju preduzmete u vezi sa informacijama koje pronađete na ovoj veb stranici je na vaš sopstveni rizik i vlasnik sajta neće biti odgovoran za bilo kakve nastale gubitke i/ili štetu.

Disclaimer II

Materijal preuzet sa interneta smatra se javno dostupnim osim ako nije drugačije navedeno. U slučaju da postoji problem ili greška u vezi sa autorskim pravima na određenom materijalu, kršenje autorskih prava je učinjeno nenamerno.

Nakon predstavljanja dokaza o autorskim pravima, sporni materijal će odmah biti uklonjen sa sajta.