utorak, 05 april 2022 08:31

Preventivne mere kontrole štetočina u proizvodnji paprike i paradajza

Na području delovanja RC Sombor u toku su pripreme za rasađivanje rasada paprike i paradajza.

Kod pojedinih proizvođača rasad je i dalje u kontejnerima (u fazi kotiledona) dok su pojedini proizvođači svoj rasad iz kontejnera pikirali (rasad je u fazi stalnih listova) i u toku je priprema za rasađivanje na stalno mesto.

Proizvođačima se pre pikiranja rasada i rasađivanja na stalno mesto preporučuje primena preventivnih mera u cilju zaštite rasada od prouzrokovača poleganja rasada (Phytium spp.), a to su:

– obezbeđivanje optimalnih uslova u plastenicima u pogledu osvetljenja, temperature, vlažnosti vazduha i adekvatnog provetravanja sa ciljem sprečavanja povoljnih uslova za pojavu bolesti;

– posle setve a pre pikiranja, preporučuje se zalivanje rasada fungicidima na bazi a.m.propamokarb-hidrohlorid + fosetil-aluminijum u količini 3-6 ml + 2 l vode/ m2;

– ukoliko dođe do pojave simptoma poleganja rasada, biljke sa simptomima bi trebalo odstraniti iz plastenika i uništiti;

– pre rasađivanja na stalno mesto, biljke bi trebalo postepeno privikavati na nove uslove gajenja (kaljenje rasada) što se postiže sve jačim provetravanjem i snižavanjem temperature. Takođe, preporučuje se i tretiranje rasada 0,5% rastvorom kalijum-sulfata. Sa kaljenjem bi trebalo započeti 2 nedelje pre rasađivanja;

U prethodnim vegetacijama na području rada RC Sombor, u proizvodnji paprike i paradajza, laboratorijski je potvrđeno prisustvo virusa bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus – TSWV) i virusa mozaika krastavca (Cucumber mozaic virus – CMV).

Prisustvo tih fitopatogenih virusa značajno je uticalo na smanjenje kvaliteta plodova i prinosa.

Fitopatogeni virusi održavaju se na velikom broju korovakih biljaka, a prenose ih vaši i tripsi.

S obzirom da ne postoji direktna mera u suzbijanju viroza, sa ciljem zaštite proizvodnje, preporučuje se primena svih raspoloživih preventivnih mera viroza koje podrazumevaju:

– Suzbijanje korova oko plastenika i u samim plastenicima sa kojih se virusi vektorima prenose na gajene biljke;

– Postavljanje insekatskih mreža na ulazne otvore plastenika radi sprečavanja uletanja vaši i tripsa koji prenose viruse;

– Redovan pregled biljaka na prisustvo vaši i tripsa; vizuelnim pregledom i postavljanjem žutih lepljivih ploča,

– U slučaju registrovanja prisustva vaši i tripsa preporučuje se njihovo suzbijanje primenom registrovanih insekticida;

– Biljke sa simptomima viroza bi trebalo ukoniti, izneti iz plastenika i uništiti kako bi se izbeglo njihovo rasađivanje na otvoreno polje.

izvor:025info.rs

 

Kutak za roditelje

Šta ćete danas kuvati?

Saveti šefova kuhinje

Neodoljivi deserti