ponedeljak, 24 januar 2022 10:27

Bezbedna i brza konekcija - najbitnija za neometan rad od kuće

 

Globalna pandemija virusa korona, zbog koje se kao jedan od zahteva za suzbijanje zaraze postavlja socijalna distanca i preporučuje rad od kuće (ukoliko to priroda delatnosti dozvoljava), kao i napredak modernih tehnologija koji takav radni angažman čini mogućim, dovode do toga da ovakva praksa prestaje da bude alternativno rešenje i postaje sve češći način organizovanja radnih procesa. Iz ovog razloga se brza i bezbedna konekcija ispostavlja kao osnovni uslov za uspešno poslovanje, budući da od ovog faktora zavisi brzina obavljanja radnih procesa. U ovom tekstu ćemo stoga govoriti o načinima na koje možemo postići maksimalnu brzinu interneta u kućnoj kancelariji, ne bismo li obezbedili sebi neometan rad i bili u mogućnosti da odgovorimo na sve zahteve svoje radne pozicije.

Odabir najbržeg vida konekcije

Brzina razmene podataka pre svega zavisi od izbora interneta. Iako ADSL internet predstavlja mahom najpovoljniju soluciju, njegova brzina ga ne smešta na vrh liste najboljih vidova konekcije za potrebe poslovnog angažmana. Kablovski internet podrazumeva veću brzinu preuzimanja, dok je najbrži optički internet, koji podrazumeva brzinu preuzimanja u opsegu od 250 do 1000 Mbps. Za razliku od ADSL i kablovskog interneta, optički internet takođe odlikuje i simetričan protok, dakle gotovo jednake brzine preuzimanja i postavljanja podataka, što ga ističe kao najbolji izbor za potrebe svakog poslovanja.

Stabilna internet mreža

Pored same brzine interneta, njegova stabilnost je takođe od ključnog značaja za neometan tok rada. Veće oscilacije u brzini preuzimanja mogu biti jednako velika smetnja kao i kontinuirano sporiji internet, budući da ovo može dovesti do zastoja ili zahtevati ponavljanje određenih koraka, što može štetiti kvalitetu vašeg rada. Paketi kao što je Hipernet mogu biti odličan odgovor na ovo pitanje u kontekstu rada od kuće. Kada je digitalizacija doma u pitanju, na ovaj način dobijate objedinjene usluge interneta, digitalne televizije i fiksne telefonije, uz mogućnost istovremenog povezivanja svih pametnih uređaja koje neće umanjiti brzinu interneta. U okviru ovog paketa Telenor korisnicima garantuje jednaku jačninu signala u svim delovima njihovih domova, a za optički internet, koji je uključen u paket, je karakterističan upravo stabilan protok podataka.

Budite sigurni da vam provajder i usluga odgovaraju

Ne biste li bili sigurni da vam usluga za koju biste se odlučili odgovara, najpre odaberite internet bez ugovorne obaveze. Fleskibilnost koju ova opcija podrazumeva znači da se možete predomisliti ukoliko se dati vid konekcije ne pokaže kao najbolje rešenje za vas ili prosto smatrate da je važno da proverite kvalitet interneta pre no što se obavežete ugovorom kao korisnik. Na ovaj način se ne odičete brzog protoka i svakako ćete imati dobar limit preuzimanja podataka, kao i niz dodataka. Ova opcija je takođe dobro rešenje za one koji imaju privremeno mesto boravka i očekuju selidbu u skorijoj budućnosti.

Postizanje veće brzine postojeće internet konekcije

Postoje određeni razlozi za smanjenje brzine interneta koji se ne tiču provajdera i same usluge za koju ste se opredelili, već uređaja koje koristitite. U cilju postizanja maksimalne brzine interneta važno je da proverite da li na vašem računaru ima takozvanih zlonamernih softvera, koji se mogu skrivati i u keš memoriji vašeg pretraživača i ometati protok podataka. Pobrinite se da resetujete ruter jednom mesečno, kao i dodatne modeme, dok će i sama promena mesta modema u nekim slučajevima doprineti većoj brzini interneta i stabilnijem signalu.

Pitanje bezbednosti

Bezbednost inetrneta je značajna stavka i u okviru određenih tipova poslovanja može igrati manju ili veću ulogu. U svakom slučaju, zaštita podataka je nešto na šta imate pravo i bitno je da zastanete i pred ovim pitanjem prilikom odabira vida konekcije. Optički internet se i u ovom kontekstu takođe pokazuje kao najbolja opcija. Budući da su u pitanju velike brzine i da nema mikrotalasnih signala, optički internet je izuzetno siguran i do sada nije zabeležen primer uspešnog hakovanja u slučaju upotrebe ovog vida konekcije

Organizacija rada od kuće je zaista izazovan zadatak, koji podrazumeva manipulisanje brojnim činiocima uspešnosti i mnogo prilagođavanja. Temelj ovakvog poslovanja je svakako inetrnet konekcija, bez koje on ne bi bio moguć, a koju je potrebno pažljivo odabrati u skladu sa ustanovljenim potrebama. Ključni kriterijumi su brzina, stabilnost i bezbednost, te je veoma važno da ih imate na umu prilikom odabira provajdera i vida konekcije. Na ovaj način ćete sebi obezbediti neometan rad i efikasnost, te i otvoriti vrata daljim poslovnim uspesima, postižući dobre rezultate.

Kutak za roditelje

Šta ćete danas kuvati?

Saveti šefova kuhinje

Neodoljivi deserti