OBJAVLJENI JAVNI POZIVI ZA ODABIR KORISNIKA I KUPOVINU 10 KUĆA U OKVIRU PROJEKTA „KUĆE ZA BOLJU BUDUĆNOST U SOMBORU“ OBJAVLJENI JAVNI POZIVI ZA ODABIR KORISNIKA I KUPOVINU 10 KUĆA U OKVIRU PROJEKTA „KUĆE ZA BOLJU BUDUĆNOST U SOMBORU“
utorak, 20 septembar 2022 04:42

OBJAVLJENI JAVNI POZIVI ZA ODABIR KORISNIKA I KUPOVINU 10 KUĆA U OKVIRU PROJEKTA „KUĆE ZA BOLJU BUDUĆNOST U SOMBORU“

Grad Sombor objavio je javni poziv za kupovinu 10 kuća sa okućnicom na teritoriji grada Sombora i pripadajućih naselјenih mesta, koje će služiti za rešavanje stambenih potreba korisnika u okviru projektaa „Kuće za bolјu budućnost u Somboru“.

Javni poziv otvoren je do 17. oktobra, a zainteresovani prodavci sve o načinu na koji mogu da dostave ponudu, uslovima i dokumentaciji mogu da pogledaju na sledećem linku:
JAVNI POZIV ZA KUPOVINU KUĆA ODNOSNO STAMBENIH JEDINICA NA TERITORIJI GRADA SOMBORA, ZA REŠAVANјE STAMBENIH POTREBA KORISNIKA PROJEKTA „KUĆE ZA BOLjU BUDUĆNOST U SOMBORU“

Takođe, objavlјen je i javni poziv za odabir krajnjih korisnika mera stambene podrške i aktivne inkluzije na projektu „Kuće za bolјu budućnost u Somboru“. Na javni poziv mogu da se prijave mladi bez roditelјskog staranja koji izlaze iz sistema socijalne zaštite, žene žrtve nasilјa u porodici i Romi.

Putem ovog javnog poziva biće odabrano 10 porodica koje će dobiti trajno rešavanje stambenog pitanja i adekvatno opremlјen stambeni prostor, podršku u zapošlјavanju, kao i podršku u razvoju veština za aktivvnu socijalnu, stambenu i radnu inkluziju.

Sve o uslovima, načinu prijave i potrebnoj dokumentaciji možete da pogledate na sledećem linku:
Javni poziv za izbor korisnika mera stambene porške i aktivne inkluzije na projektu „Kuće za bolјu budućnost u Somboru“

Javni poziv za odabir korisnika otvoren je do 18. oktobra 2022. godine.

Partneri na projektu su Grad Sombor, Centar za socijalni rad Sombor, Savez romskih NVO Zapadno-bačkog okruga i NVO „Ženska alternativa“ Sombor, koji su učestvovali na programu „Podrška Evropske Unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“ koji realizuje Evropska unija i Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS).

Disclaimer I

Sve informacije na ovoj veb stranici objavljuju se u dobroj nameri i samo u opšte informativne svrhe. Veb stranica sombor.info ne daje nikakve garancije o potpunosti, pouzdanosti ili tačnosti objavljenih informacija. Svaka radnja koju preduzmete u vezi sa informacijama koje pronađete na ovoj veb stranici je na vaš sopstveni rizik i vlasnik sajta neće biti odgovoran za bilo kakve nastale gubitke i/ili štetu.

Disclaimer II

Materijal preuzet sa interneta smatra se javno dostupnim osim ako nije drugačije navedeno. U slučaju da postoji problem ili greška u vezi sa autorskim pravima na određenom materijalu, kršenje autorskih prava je učinjeno nenamerno.

Nakon predstavljanja dokaza o autorskim pravima, sporni materijal će odmah biti uklonjen sa sajta.