četvrtak, 29 februar 2024 05:59

Vrata Suda u Somboru otvorena za učenike u okviru stručne prakse

Učenici Srednje ekonomske škole iz Sombora prisustvovali su suđenjima u somborskom Osnovnom sudu iz oblasti građanske parnice, kao i suđenjima u krivičnoj materiji, pri čemu su iskazali veliko interesovanje, iz kog razloga je škola predložila da se takva praksa nastavi i u martu ove godine.

"Učenicima su predočeni dalji planovi realizacije saradnje u smislu događaja vezanih za Otvorena vrata pravosuđa 28.marta ove godine, kada bi u Osnovnom sudu bila održana predavanja svih aktera vezanih za nasilje u porodici i vršnjačko nasilje, počev od Centra za socijalni rad, policijske uprave, tužilaštva i suda, a učenici Srednje ekonomske škole bi uradili simulaciju suđenja u krivičnoj i građanskom materiji", kaže za RTV Aleksandra Medurić Kalčan, v.d. Osnovnog suda u Somboru.

U realizaciju ovih aktivnosti biće uključeni i članovi Foruma sudija Srbije.

"Upoznajući javnost sa planiranim aktivnostima, ovim putem pozivamo i ostale škole, prvenstveno srednje, a nakon toga i osnovne, da se pridruže našem projektu u cilju stvaranja mirne, prosperitetne životne sredine bez nasilja, u kojoj se problemi rešavaju konstruktivnim dijalogom", ističe Medurić Kalčan.

Protokol o saradnji su Srednja ekonomska škola i Osnovni sud u Somboru potpisali prošle godine, sa ciljem edukacije učenika u okviru stručne prakse, promovisanja i popularizacije alternativnog mirnog rešavanja sporova i kulture dogovaranja, te učešća u stremljenjima društva u borbi protiv vršnjačkog nasilja i nasilja u porodici.

Ideja je da se radi na uspostavljanju zdravog odnosa među ljudima i potenciranja međusobne komunikacije kojom se rešavaju tekući problemi u životnoj zajednici.

"Sa sličnom idejom oglasio se i Forum sudija Srbije u okviru novog projekta USAID-a - američke organizacije za međunarodni razvoj "Pravda za sve". Udruženi na zajedničkom zadatku eliminacije nasilja iz svakodnevnog života, Osnovni sud i Srednja ekonomska škola započinju edukaciju mladih u smislu spoznaje pojma nasilja, te sprečavanja pojave istog među školskom omladinom", objašnjava Medurić Kalčan.

Ona dodaje da se prvenstveno radilo na realizaciji protokola sa učenicima trećeg razreda Srednje ekonomske škole, a da su oni odabrani, jer poseduju potrebnu dozu zrelosti za poimanje ovog bitnog problema i imaju prostora da, znanje koje steknu, prenesu u svojoj sredini na mlađe generacije.

Izvor: RTV

Slobodno vreme

Lifestyle

Ako želite da proverite koliko ste pametni, predstavljamo vam zagonetku za koju mnogi tvrde da je najteža na svetu. Pro...

Disclaimer I

Sve informacije na ovoj veb stranici objavljuju se u dobroj nameri i samo u opšte informativne svrhe. Veb stranica sombor.info ne daje nikakve garancije o potpunosti, pouzdanosti ili tačnosti objavljenih informacija. Svaka radnja koju preduzmete u vezi sa informacijama koje pronađete na ovoj veb stranici je na vaš sopstveni rizik i vlasnik sajta neće biti odgovoran za bilo kakve nastale gubitke i/ili štetu.

Disclaimer II

Materijal preuzet sa interneta smatra se javno dostupnim osim ako nije drugačije navedeno. U slučaju da postoji problem ili greška u vezi sa autorskim pravima na određenom materijalu, kršenje autorskih prava je učinjeno nenamerno.

Nakon predstavljanja dokaza o autorskim pravima, sporni materijal će odmah biti uklonjen sa sajta.