sreda, 24 maj 2023 07:26

Nova socijalna usluga na području Sombora

Kao što, sada već decenijama, nakon razdvajanja na Zdravstveni i Fond penzionog i invalidskog osiguranja (PIO Fond) građani Sombora ove dve državne institucije objedinjuju pod „jednu kapu“, odnosno nazivaju ih jednostavno „Socijalno“, ne razlikujući baš najbolјe njihove nadležnosti.

Sličnu zabunu je unelo i nedavno formiranje Centra za pružanje usluga socijalne zaštite (CPUSZ) pored postojećeg Centra za socijalnu zaštitu, standardizovane ustanove koja postoji na teritoriji cele Republike Srbije. Naime, kako je to potkreplјeno iz lokalne samouprave, grad je sa želјom da se unapredi socijalna zaštita i da bude dostupna svima kojima je potrebna, 21. septembra 2021. godine na sednici Skupštine grada osnovao je Centar za pružanje usluga socijalne zaštite sa sedištem u Grašalkovićevoj palati.

Prvobitno je ovaj Centar pružao tri usluge koje su za sve stanovnike sa teritorije Sombora besplatne. Jedna od njih je smeštaj u „Sigurnu kuću“, odnosno Prihvatilište za žrtve nasilјa u porodici i žrtve trgovine lјudima, dok su druge bile socijalno – edukativne i savetodavno – terapijske usluge. Ovih dana Centar za pružanje usluga socijalne zaštite grada uz podršku lokalne samouprave obezbedio je pružanje još jedne, inovativne usluge pod nazivom „Domaćin u zajednici“. Kako kažu u Centru svrha ove usluge je pružanje podrške starijim, obolelim i licima sa invaliditetom u situacijama kada je porodična podrška nedovolјna ili neraspoloživa, u skladu sa procenjenim individualnim potrebama lica, koja usled nemoći, bolesti ili invaliditeta ne mogu samostalno zadovolјiti potrebe domaćinstva.

Jelena Stakić, direktorka Centra je pojasnila da će se uslugom obezbediti odgovarajuća pomoć i podrška u domaćinstvu, u skladu sa procenom potreba korisnika i može obuhvatati obavlјanje zahtevnijih fizičkih poslova u domaćinstvu, kao što su održavanje dvorišta, košenje trave, priprema ogreva za grejnu sezonu, zatim sitne popravke u domaćinstvu, zamena brava, kvaka, osigurača, sijalica, te obavlјanje drugih poslova.

- Usluga je, za korisnike novčane socijalne pomoći i sva ona lica čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi nivo socijalne sigurnosti, potpuno besplatna. Svi ostali korisnici participiraju u ceni usluge, u skladu sa participativnom skalom, a razliku do pune cene troškova snosi grad Sombor - istakla je direktorka Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Sombora, pojašnjavajući da korisnici kojima je neophodna ovakva usluga, zahtev podnose u „pravi“ Centar za socijalni rad, a pored očitane lične karte, potrebno je da dostave medicinske izveštaje i dokaze o prihodima.

Pored usluge „Domaćin u zajednici“ za koju je opredelјeno četiri miliona dinara, grad iz svog buyeta za razvoj usluga socijalne zaštite, izdvaja sredstva za usluge kao što su „Pomoć i nega u kući“, „Personalna asistencija za osobe sa smetnjama u razvoju“, Dnevni boravak dece, mladih i odraslih lica, lični pratilac deteta i učenika, Prihvatilište za žrtve nasilјa u porodici i žrtve trgovine lјudima odnosno „Sigurna kuća“, socijalno – edukativne usluge i savetodavno – terapijske usluge, Narodna kuhinja i paketi hrane, jednokratne pomoći i druge oblike pomoći.

Izvor: dnevnik.rs

Disclaimer I

Sve informacije na ovoj veb stranici objavljuju se u dobroj nameri i samo u opšte informativne svrhe. Veb stranica sombor.info ne daje nikakve garancije o potpunosti, pouzdanosti ili tačnosti objavljenih informacija. Svaka radnja koju preduzmete u vezi sa informacijama koje pronađete na ovoj veb stranici je na vaš sopstveni rizik i vlasnik sajta neće biti odgovoran za bilo kakve nastale gubitke i/ili štetu.

Disclaimer II

Materijal preuzet sa interneta smatra se javno dostupnim osim ako nije drugačije navedeno. U slučaju da postoji problem ili greška u vezi sa autorskim pravima na određenom materijalu, kršenje autorskih prava je učinjeno nenamerno.

Nakon predstavljanja dokaza o autorskim pravima, sporni materijal će odmah biti uklonjen sa sajta.