petak, 07 april 2023 16:09

Lakše do solarnih panela i kalorimetara u Somboru

Pošto se u nekoliko prethodnih godina, u saradnji sa Ministarstvom energetike, postarala da pomogne ovdašnjim građanima da unaprede energetsku efikasnost njihovih stanova i kuća tako što je raspisivala konkurse za subvencionisanje ugradnje nove stolarije ili izradu energetski efikasnih fasada, somborska lokalna samouprava je otišla ovih dana i korak dalјe.

U saradnji sa republičkom Upravom za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti, Grad Sombor je raspisao Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelјa toplote na svom gradskom području.

Za sprovođenje ovih mera namenjeno je šest miliona dinara, od čega su po pola obezbedili Ministarstvo i Grad. Od ukupnog iznosa opredelјenih sredstava, pet miliona dinara namenjeno je za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije, dok je preostali milion dinara predviđen za subvencionisanje ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelјa toplote.

Pravila javnog poziva kažu da snaga solarnih panela ne može biti veća od šest kilovata po mernom mestu, te da će njihova nabavka i ugradnja od firmi sa prethodno već odobrene liste, biti subvencionisana sa 50 odsto vrednosti projekta nabavke i ugradnje, odnosno do maksimalnog iznosa od 420.000 dinara. Građani koji konkurišu za ove subvencije sa namerom ugradnje elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi mogu da računaju takođe na polovinu sredstava namenjenih toj investiciji, odnosno na najviše 15.000 dinara po pumpi.

Za treću kategoriju subvencija, onu namenjenu nabavci i ugradnji kalorimetara, delitelјa toplote i termostatskih ventila na postojeće sisteme grejanja takođe su namenjena sredstva u visini polovine vrednosti investicije i to tako da je maksimalan iznos za kalorimetar 15.000, za delitelјa toplote 1.000 dinara, dok je za termostatski ventil granica za maksimalnu subvenciju postavlјena na sumu od 1.500 dinara.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju domaćinstva gde je podnosilac prijave vlasnik objekta za koji podnosi prijavu i gde je podnosilac prijave vlasnik ili nosilac prava nad brojilom, ili ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik objekta za koji se podnosi prijava, neophodno je da ima prijavu boravka na adresi objekta za koji podnosi prijavu i uz prijavu da podnese pisanu saglasnost vlasnika objekta overenu od strane javnog beležnika da se za objekat može podneti prijava. Jedan od obavezujućih uslova je i taj da je aplikant, odnosno vlasnik objekta izmirio obaveze po osnovu poreza na imovinu za 2021. godinu, da je priklјučen na distributivnu mrežu električne energije i da je na poslednjem računu za potrošnju električne energije registrovana potrošnja od minimum 30 kilovatčasova, kao i da je sam objekat legalan. Ukoliko ima više od jednog vlasnika porodične kuće, potrebno je dostaviti saglasnost ostalih vlasnika prilikom prijave, a ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik porodične kuće, potrebno je dostaviti saglasnost samog vlasnika.

Ono što je važna informacija za sve namerne da konkurišu na ovaj javni poziv koji je otvoren do 24. aprila je svakako podatak da će lokalna samouprava subvenciju uplaćivati direktno izvođačima radova i to tek nakon završetka projekata, što će kontrolisati oformlјena Komisija, koja će pre toga i ocenjivati pristigle prijave. O tome koji su sve dokumenti i izjave potrebne za uspešno apliciranje kod somborske Gradske uprave građani se mogu interesovati na zvaničnom gradskom sajtu ili pozivom na telefon broj 025 468 267.

Izvor: dnevnik.rs

Disclaimer I

Sve informacije na ovoj veb stranici objavljuju se u dobroj nameri i samo u opšte informativne svrhe. Veb stranica sombor.info ne daje nikakve garancije o potpunosti, pouzdanosti ili tačnosti objavljenih informacija. Svaka radnja koju preduzmete u vezi sa informacijama koje pronađete na ovoj veb stranici je na vaš sopstveni rizik i vlasnik sajta neće biti odgovoran za bilo kakve nastale gubitke i/ili štetu.

Disclaimer II

Materijal preuzet sa interneta smatra se javno dostupnim osim ako nije drugačije navedeno. U slučaju da postoji problem ili greška u vezi sa autorskim pravima na određenom materijalu, kršenje autorskih prava je učinjeno nenamerno.

Nakon predstavljanja dokaza o autorskim pravima, sporni materijal će odmah biti uklonjen sa sajta.