Presuda Evropskog suda težak udarac za srpske antivaksere: Zlatan odbio da vakciniše ćerku, pa tužio Srbiju i sada je zažalio Foto: Shutterstock

Presuda Evropskog suda težak udarac za srpske antivaksere: Zlatan odbio da vakciniše ćerku, pa tužio Srbiju i sada je zažalio

Zlatan Vasić (43) iz Bajine Bašte tužio je državu Srbiju Evropskom sudu za ljudska prava, nakon što je odbio da vakciniše svoje maloletno dete, za šta mu je određena novčana kazna u visini od 10.000 dinara. Kako saznaje Nova.rs, tužba je odbačena, a Vasić će morati da plati cenu zbog kršenja Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, remećenja opšte imunizacije i dovođenja u opasnost sopstvenog deteta, izlažući ga smrtonosnim oboljenjima.

Naime, na zasedanju Odbora Drugog odeljenja Evropskog suda za ljudska prava 18. oktobra 2022., sudija Jovan Ilievski, doneo je prvu presudu po tužbi državljanina Srbije protiv države, zbog odbijanja obavezne vakcinacije deteta.

Vasić je još 27. avgusta 2018., protiv Republike Srbije podneo tužbu prema članu 34. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Država Srbija je međutim, prethodno pokrenula upravni i prekršajni postupak protiv Vasića zbog njegovog odbijanja da svoju ćerku podvrgne obaveznoj vakcinaciji protiv zaraznih bolesti.

Sanitarni inspektor je još 20. januara 2015., doneo rešenje kojim se Vasiću nalaže da ćerku dovede na obaveznu vakcinaciju protiv zaraznih bolesti u skladu sa članom 25. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i važećim rasporedom obaveznih vakcinacija.

“Nisam saslušan pre donošenja upravnog naloga inspektora, nisu mi predočene informacije o medicinskim indikacijama vakcine ili njenoj bezbednosti i moje dete nije testirano na toleranciju u pogledu različitih komponenti vakcine. Prema različitim istraživanjima, vakcine nisu bezbedne, i prema domaćem i međunarodnom pravu imam pravo da odlučim da li moje dete treba da bude vakcinisano ili ne”, rekao je Vasić.

Ministarstvo zdravlja je ipak 10. marta 2015. godine odbacilo njegovu žalbu.

“Zakonska obaveza vakcinacije dece protiv određenih bolesti se kao takva nije mogla osporiti. S druge strane, postojao je propisan postupak utvrđivanja privremenih ili trajnih kontraindikacija za određene osobe na određene vakcine, koji, međutim, Vasić nikada nije pokrenuo”, navodi se u izveštaju sa suđenja.

U odluci ministarstva navedeno je da Vasić može protiv države pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u roku od 30 dana, što on nije učinio.

Nakon toga, 15. aprila 2015., Ministarstvo zdravlja je zatražilo od Prekršajnog suda u Užicu da pokrene prekršajni postupak protiv Vasića zbog nepostupanja po nalogu sanitarnog inspektora iz 2015. godine.

“Vasić je 23. jula 2015. pozvan da se pojavi pred Prekršajnim sudom u Užicu, ali je obavestio sud da nije u mogućnosti da prisustvuje ročištu, te je, umesto toga, svoju odbranu podneo u pisanoj formi. Naveo je da obavezna vakcinacija dece nije u skladu sa Ustavom niti međunarodnim ugovorima koje je Republika Srbija ratifikovala i izrazio svoje mišljenje da bi primanje navedene vakcine moglo dovesti do pogoršanja progresivne kratkovidosti njegovog deteta”, piše u izveštaju.

Sud je saslušao više svedoka, uključujući i sanitarnog inspektora koji je izdao nalog i lekara iz Odeljenja sanitarne inspekcije pri Ministarstvu zdravlja, koji su naveli da ne postoje dokazi koji bi ukazivali na to da zdravstveno stanje deteta iziskuje sprečavanje obavezne vakcinacije, a što predstavlja zakonsku obavezu koja je neophodna za ostvarivanje kolektivnog imuniteta protiv određenih bolesti.

Prekršajni sud u Užicu je 28. septembra 2016., proglasio Vasića krivim jer nije postupio po pravosnažnom nalogu sanitarnog inspektora. On je tada osuđen na novčanu kaznu od 10.000 dinara.

Vasić je naime u svojoj žalbi naveo, između ostalog, da je nalog sanitarnog inspektora bio nezakonit jer on nije saslušan pre njegovog donošenja.

Prekršajni apelacioni sud u Kragujevcu je 17. oktobra 2016., potvrdio prvostepenu presudu, a Ustavni sud je 13. marta 2018., takođe odbacio Vasićevu žalbu.

U avgustu je Vasić podneo tužbu Evropskom sudu za ljudska prava protiv Republike Srbije. Glavna pritužba Vasića pred domaćim organima vlasti i pred Evropskim sudom se odnosila na činjenicu da nije saslušan u upravnom postupku pre upravnog naloga sanitarnog inspektora. Vlada je tvrdila da on nije iscrpeo delotvorne domaće pravne lekove, jer uopšte nije pokrenuo upravni spor protiv rešenja Ministarstva zdravlja kojim je odbijena njegova žalba.

S tim u vezi, Sud ponavlja da pravilo o iscrpljivanju domaćih pravnih lekova iz člana 35. Konvencije, obavezuje one koji nastoje da podnesu tužbu protiv države pred Evropskim sudom da prvo iskoriste pravne lekove koja pruža nacionalni pravni sistem. Shodno tome, države su oslobođene odgovornosti pred međunarodnim telom za svoje postupke pre nego što dobiju priliku da stvari isprave u sopstvenom pravnom sistemu.

“Vasić nikada nije tražio da ospori nalog sanitarnog inspektora pred Upravnim sudom, koji je bio jedini organ nadležan da oceni zakonitost te odluke. Sud konstatuje da se Vasićeva suština pritužbi, u vezi sa prekršajnim postupkom koji je vođen protiv njega, ogleda u tome da je domaći sud pogrešno procenio činjenice i pogrešno primenio relevantno domaće pravo time što ga je proglasio krivim za nepoštivanje upravnog naloga koji je, po njegovom mišljenju, bio nezakonit. On je takođe tvrdio da domaći sudovi nisu pružili dovoljno razloga za svoju odluku”, stoji u izveštaju.

Uzimajući u obzir argumente Vasića i njegov propust da iscrpi relevantne domaće pravne pomoći u pogledu navodne nezakonitosti administrativnog naloga, Sud smatra da se zaključci prekršajnih sudova ne mogu smatrati proizvoljnim niti očigledno nerazumnim.

“Ništa ne ukazuje na to da je prekršajni postupak protiv njega bio nepravičan. On je bio u mogućnosti da iznese argumente i dokaze za koje je smatrao da su relevantni za slučaj i imao je priliku da efektivno ospori argumente i dokaze koje je izvelo Ministarstvo zdravlja. Svi njegovi argumenti su bili propisno saslušani i ispitani od strane domaćih sudova i kao što je već navedeno, činjenični i pravni razlozi osporene presude su detaljno izneti.

“Vasićeve pritužbe u pogledu prekršajnog postupka, moraju se proglasiti nedopuštenim prema članu 35. stav 3(a) Konvencije, kao očigledno neosnovane i moraju se odbaciti u skladu sa članom 35. stav 4. Konvencije. S toga je 24. novembra 2022. godine Evropski sud za ljudska prava, jednoglasno odbacio Vasićevu tužbu protiv Republike Srbije”, piše u izveštaju.

Podsetimo, prema članu 25. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, imunizacija se vrši vakcinama i specifičnim imunoglobulinima. Vakcinacija je obavezna protiv, između ostalog, tuberkuloze, difterije, tetanusa, velikog kašlja, dečije paralize, malih boginja, rubeole, zaušaka, virusnog hepatitisa „B“, gripa i žute groznice. Prema članu 53. stav 1. tačka 6. Zakona, lice koje ne sprovodi mere propisane ovim zakonom i ne postupi po izvršnom rešenju sanitarnog inspektora radi zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, biće kažnjeno novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara u prekršajnom postupku.

Izvor: nova.rs

Slobodno vreme

Lifestyle

Ako želite da proverite koliko ste pametni, predstavljamo vam zagonetku za koju mnogi tvrde da je najteža na svetu. Pro...

Disclaimer I

Sve informacije na ovoj veb stranici objavljuju se u dobroj nameri i samo u opšte informativne svrhe. Veb stranica sombor.info ne daje nikakve garancije o potpunosti, pouzdanosti ili tačnosti objavljenih informacija. Svaka radnja koju preduzmete u vezi sa informacijama koje pronađete na ovoj veb stranici je na vaš sopstveni rizik i vlasnik sajta neće biti odgovoran za bilo kakve nastale gubitke i/ili štetu.

Disclaimer II

Materijal preuzet sa interneta smatra se javno dostupnim osim ako nije drugačije navedeno. U slučaju da postoji problem ili greška u vezi sa autorskim pravima na određenom materijalu, kršenje autorskih prava je učinjeno nenamerno.

Nakon predstavljanja dokaza o autorskim pravima, sporni materijal će odmah biti uklonjen sa sajta.