Kako da prepoznate znakove stresa kod dece i tinejdžera: Unicefove smernice

Deca imaju različite reakcije na neželjene događaje u svom okruženju. Različita deca će pokazati različite znake nevolje.

Neki znaci nevolje možda nisu tako očigledni. Evo nekih od znakova koji mogu da ukažu da je dete pod stresom u različitim godinama.

Mnoge od ovih reakcija traju samo kratko vreme i normalne su reakcije na stresne događaje. Ako ove reakcije traju duži vremenski period, detetu će možda biti potrebna pomoć lekara.

Deca različitog uzrasta drugačije reaguju na stres. U nastavku pogledajte kako deca u određenom dobu reaguju na neprijatne okolnosti.

Deca od 0-3 godine
Drže se svojih roditelja više nego obično
Povratak na mlađa ponašanja
Promene u obrascima spavanja i ishrane
Veća razdražljivost
Povećana hiperaktivnost
Više se boji stvari
Dete je zahtevnije
Razdražljivost

Deca od 4-6 godina
Drže se odraslih
Povratak na mlađa ponašanja
Promene u obrascima spavanja i ishrane
Veća razdražljivost
Slaba koncentracija
Neaktivnost ili hiperaktivnost
Preuzimanje uloge odraslih
Prestanak govora
Zabrinutost

Deca 7-12 godina
Povučenost
Česta zabrinutost za druge
Promene u obrascima spavanja i ishrane
Veća razdražljivost
Česta agresija
Nemir
Loša memorija i koncentracija
Fizički simptomi / psihosomatski
Često govori o događaju ili igri koja se ponavlja
Osećaju se krivim ili okrivljuju sebe

Deca 13-17 godina (tinejdžeri)
Intenzivan bol
Pokazuje preteranu brigu za druge
Osećaj krivice i stida
Sve prkosniji autoritetu
Povećano preuzimanje rizika
Agresija
Samodestruktivnost
Osećaj beznadežnosti
Emocionalne provere

Pandemija koronavirusa bila je emocionalno teško vreme za sve i mnoga deca su u velikoj meri pogođena, navode na sajtu Unicefa. Trebalo bi redovno da proveravate kako se vaše dete oseća. To znači da decu treba da pitate „kako su“ na direktan ili indirektan način. Jedan od načina je da zamolite dete da nacrta ili naslika sliku. Zamolite ih da vam kažu više o slici, šta su nacrtali ili zašto su koristili određenu boju. Ovo može pomoći nekoj deci da pričaju o tome kako se osećaju, dok druga deca mogu biti srećna da pokažu sliku bez pogovora, pustite dete da odluči, prenosi Unicef.

Disclaimer I

Sve informacije na ovoj veb stranici objavljuju se u dobroj nameri i samo u opšte informativne svrhe. Veb stranica sombor.info ne daje nikakve garancije o potpunosti, pouzdanosti ili tačnosti objavljenih informacija. Svaka radnja koju preduzmete u vezi sa informacijama koje pronađete na ovoj veb stranici je na vaš sopstveni rizik i vlasnik sajta neće biti odgovoran za bilo kakve nastale gubitke i/ili štetu.

Disclaimer II

Materijal preuzet sa interneta smatra se javno dostupnim osim ako nije drugačije navedeno. U slučaju da postoji problem ili greška u vezi sa autorskim pravima na određenom materijalu, kršenje autorskih prava je učinjeno nenamerno.

Nakon predstavljanja dokaza o autorskim pravima, sporni materijal će odmah biti uklonjen sa sajta.