Raskrinkana teorija zavere o vezi MMR vakcine i autizma kod dece – srpski imunolog otkriva istinu

Najštetnija medicinska prevara u poslednjih 100 godina.

Procenat vakcinisanih MMR vakcinom koja štiti od malih boginja, zaušaka i rubela u Srbiji trenutno iznosi oko 75 odsto. Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanovic Batut upozorava da je za kolektivnu zaštitu potrebno 95 odsto, zbog čega Srbiji preti epidemija.

Rešenje za ovaj problem je vrlo jednostavno – vakcinacija. Ali mnogi roditelji ne žele da vakcinišu decu jer su u zabludi – veruju da MMR vakcina izaziva autizam.

O tome kako je uopšte krenula priča o navodnoj vezi MMR vakcine i autizma, zašto u tome nema nikakvog smisla, ali i kolika šteta je načinjena, za Novu govori imunolog Srđa Janković.

Članak u Lansetu iz 1998. posejao strah

Početak svega je zapravo jedan rad objavljen u naučnom časopisu Lanset 1998. godine.

„Iako je sumnji i bojazni u vezi sa vakcinama bilo i ranije, pitanje navodne uzročne veze između vakcinacije protiv malih boginja, zauški i rubele (MMR) i stanjȃ iz spektra autizma dospelo je u žižu svetske javnosti nakon objavljivanja naučnog rada Endrua Vejkfilda i saradnika u časopisu Lanset 1998. godine. Međutim, tvrđenje da slična uzročna veza postoji, koje je ozbiljno uzburkalo javnost, prvi autor tog rada prevashodno je plasirao neposredno, na konferencijama za štampu i u drugim javnim obraćanjima, a ne toliko u samom radu, gde su objavljeni samo određeni nalazi 12 dece za koje se pretpostavljalo da pate od različitih stanja iz spektra autizma. Valja naglasiti da, pored metodološke manjkavosti i etičkih prekršaja s kojima je taj rad skopčan, u njemu, kada se analizira, zapravo i nema osnova za zaključak da je vakcina MMR uzročno povezana s autizmom. Ali kako to biva, kada se jednom poseje strah, veoma je teško otkloniti taj strah pozivanjem na činjenice.“

Rad povučen zbog neprihvatljivih etičkih propusta

Zbog svega je usledilo revidiranje, a onda i povlačenje rada.

„Rad svakako nije povučen zato što u njemu stoji nešto s čim se naučna i medicinska zajednica ne slažu (iako se upravo takva teza uporno provlači i do dan-danas). Naučni radovi se ne prihvataju niti odbacuju na osnovu sadržine, već na osnovu kriterijuma naučne valjanosti. Rad, štaviše, nije povučen ni zbog ogromnih metodoloških propusta (mali broj ispitanika, pristrasan izbor uzorka, nepostojanje kontrolne grupe, potpuna nemogućnost testiranja bilo koje hipoteze na osnovu priloženih podataka), mada oni svakako ograničavaju njegov naučni značaj. Povlačenje rada je, međutim, isključivo posledica neprihvatljivih etičkih propusta, kako u posupku s pacijentima tako i u pogledu neprijavljenog sukoba interesa (glavni autor je prećutao da je patentirao „alternativnu“ vakcinu protiv malih boginja i profesionalno zastupao zainteresovane strane u sudskim procesima vezanim za navodnu štetu pričinjenu vakcinacijom). A kao kap koja je prelila već prepunu čašu – istragom je otkriveno i da je deo objavljenih podataka bio falsifikovan.“

Uzročne veze između MMZ vakcine i autizma – nema

I šta se na kraju ispostavilo – da li je uopšte bilo slučajeva koji su povezivali MMR i autizam?

„Nakon dve i po decenije i ogromnog broja veoma strogih (i međusobno nezavisnih!) istraživanja, možemo sa sigurnošću da kažemo da postoji samo povremeno vremensko podudaranje između primanja vakcine i primećivanja (ne pojave!) simptoma koji se mogu dovesti u vezu sa spektrom autizma. To je sve. Nikakva uzročna veza nije nađena, niti bi ikako mogla da promakne kada bi postojala. Dakle – nema je.“

Najštetnija medicinska prevara u poslednjih 100 godina

Ali ogromna šteta je načinjena. Danas posle toliko godina mnogi roditelji veruju u ovu netačnu tezu da Mmr izaziva autizam i zato kažu neki kako je u pitanju najštetnija medicinska prevara u poslednjih 100 godina.

„Da li je tako, teško je reći, ali takve reči nipošto ne zvuče preterano ako se prisetimo da su male boginje ekstremno zarazna bolest, koja u odsustvu vakcine neminovno zahvata sve, što znači da i (procentualno) retke ozbiljne komplikacije mogu da ugroze veliki broj ljudi.“

I koliko se ta šteta i danas oseća, između ostalog, i u Srbiji?

„Postoje dokazi da je pad obuhvata dece vakcinom MMR i te kako povezan sa uticajem Vejkfildove studije, ali i njenom kontinuiranom upotrebom u antivakcinalnoj propagandi. Pad obuhvata stvara uslove za nastanak epidemija. Tokom prethodne epidemije malih boginja (2017/2018), komplikacije ove bolesti odnele su 15 ljudskih života, uključujući, nažalost, i četvoro dece. Procenjuje se da u svetu na hiljade dece strada od bolesti koje bi se mogle sprečiti vakcinom MMR. No iako je ova neposredna – i tragična – šteta s pravom na prvom mestu, mora joj se pridodati i činjenica da je neutemeljeni, ali dugo pothranjivani narativ o vakcinama i autizmu značajno uticao na sveopšte podrivanje poverenja u nauku i naučnu medicinu – a tu je šteta po ljudsko zdravlje mnogostruka, dalekosežna i nesaglediva.“

Šta izaziva autizam

Doktor Srđa Janković objašnjava i šta uopšte izaziva autizam.

„Očigledno je da ne postoji samo jedan uzrok, niti je autizam samo jedno stanje (zbog toga i govorimo o spektru). Iako nam svi konkretni činioci koji učestvuju u nastanku takvog jednog spektra stanja, naravno, nisu poznati, znamo da je reč o složenom spletu urođenih činilaca i uticaja iz okruženja. Među poslednjima se pominje dug niz potencijalnih faktora rizika, ali nijedan nije dokazan kao nužan ili presudan. Jeste, međutim, dokazano da proces koji vodi spektru autizma počinje veoma rano u životu, znatno pre pojave prvih znakova (a i pre vakcinacije).“

Od vakcine moguće samo neželjene reakcije – ne i bolesti

Janković govori i postoji li ikakav rizik za neke bolesti od MMR vakcine.

„Postoje, naravno, određeni rizici vakcinacije, ali reč je o eventualnim neželjenim reakcijama, ne o bolestima. Među ozbiljnijim neželjenim reakcijama (koje su, dakako, veoma retke i ne mogu se po učestalosti porediti sa opasnostima od malih boginja, zauški ili rubele) ističu se konvulzije (fras) i prolazna tromobocitopenija (gubitak krvnih pločica). I jedno i drugo, po pravilu, prolazi bez posledica.“

U svemu se sada postavlja pitanje kako razuveriti roditelje i sve one koji kao glavni argument imaju taj Lansetov članak – kako im u jednoj rečenci objasniti da dete treba da vakciniše i da ne treba da se plaše zbog toga.

„U jednoj rečenici – prošle su dve i po decenije, stvar je istražena i ispitana: vakcine ne izazivaju autizam, a pomenuti članak nije samo povučen, već, što je mnogo važnije, i opovrgnut.“

S druge strane, koja deca ne treba da prime MMR vakcinu?

To su svakako deca sa ozbiljnim poremećajem imuniteta (imunodeficijencija), o čemu se pomno vodi računa pri pregledu pedijatra koji obavezno prethodi svakoj vakcinaciji. Naravno, i deca koja su alergična na neku komponentu vakcine neće je primiti. Uzgred, to se ne odnosi na decu koja su alergična na belance ili bilo šta drugo što nije u sastavu vakcine – takva deca mogu i treba da se vakcinišu.“

Naš sagovornik upozorava i šta nas čeka ako roditelji nastave sve više da odbijaju MMR vakcinu.

„Jasno je da se bez kolektivne zaštite (solidnog obuhvata vakcinacijom) ne možemo nadati da izbegnemo da znatan broj osoba oboli od bolesti koje MMR vakcina predupređuje, čime nastaje i rizik opasnih komplikacija. Iako su od tri bolesti od kojih MMR vakcina štiti relativno najopasnije male boginje, valja naglasiti i da zauške mogu da uzrokuju sterilitet kod mnogih dečaka koji ih prebole, dok je virus rubele jedan od najopasnijih infektivnih agenasa tokom trudnoće i može da jezivo naudi plodu u majčinoj utrobi.“

Šta nam govori ovaj slučaj

Na kraju, šta nam govori ovaj slučaj – šta možemo da očekujemo i čime da se vodimo ako je već i prestižni Lanset objavio tako nešto?

„Vrlina nauke (pa i prestižnih naučnih publikacija) nije u nepogrešivosti, već u procesu stalnog preispitivanja i korigovanja zaključaka u svetlu svih raspoloživih činjenica i dokaza. Nije, dakle, neuspeh i ako se desi da nešto što je objavljeno ne izdrži test vremena i daljih, obimnijih istraživanja. Međutim, ovo ipak nije taj slučaj jer se ispostavilo da su postojali najteži mogući etički propusti. Etički propusti su već sasvim druga stvar – to je nešto što ne bi smelo da se dešava i što ozbiljno narušava ugled nauke. Ipak – da završim pozitivnijom notom – iz ove pripovesti se mogu izvući, i jesu izvučene, i dragocene pouke o važnosti i vrednosti dobre komunikacije u četvorouglu koji čine naučnici, lekari, mediji i javnost, tj. roditelji. Krajnje je vreme da svi zajedno poradimo na oporavku te komunikacije, a posebno na povratku poverenja u naučnu medicinu i one koji se njome bave. Odvažio bih se da kažem da je reč o jednom od ključnih izazova ovog konkretnog trenutka ljudske istorije i civilizacije.“

Izvor: nova.rs

Disclaimer I

Sve informacije na ovoj veb stranici objavljuju se u dobroj nameri i samo u opšte informativne svrhe. Veb stranica sombor.info ne daje nikakve garancije o potpunosti, pouzdanosti ili tačnosti objavljenih informacija. Svaka radnja koju preduzmete u vezi sa informacijama koje pronađete na ovoj veb stranici je na vaš sopstveni rizik i vlasnik sajta neće biti odgovoran za bilo kakve nastale gubitke i/ili štetu.

Disclaimer II

Materijal preuzet sa interneta smatra se javno dostupnim osim ako nije drugačije navedeno. U slučaju da postoji problem ili greška u vezi sa autorskim pravima na određenom materijalu, kršenje autorskih prava je učinjeno nenamerno.

Nakon predstavljanja dokaza o autorskim pravima, sporni materijal će odmah biti uklonjen sa sajta.