četvrtak, 07 april 2022 06:51

Projekat „Podizanje svesti osoba sa invaliditetom i lokalne zajednice o socijalnom preduzetništvu“ u Apatinu

U plavoj sali opštine Apatin, projektni tim održao je radni sastanak sa predstavnicima lokalne samouprave kako bi ih upoznali sa projektom „Podizanje svesti osoba sa invaliditetom i lokalne zajednice o socijalnom preduzetništvu“, koji se realizuje na teritoriji apatinske opštine.

Radni sastanak se odnosio na nekoliko glavnih tema. Pre svega, govorilo se o tome na čemu će biti bazirane radionice koje će se sprovesti tokom aprila na teritoriji opštine Apatin i koliko će upravo one i sama krajnja prodajna izložba uticati na kvalitet života osoba sa invaliditetom.

Ciljevi projekta su takođe veoma bitni, a osnovna podloga svih ciljeva ovog projekta jeste podizanje javne svesti o problemima invalidnosti. Oni se pre svega odnose na implementaciju i širenje vidika koji se tiču socijalnog preduzetništva osoba sa invaliditetom, kao i olakšavanje njihove integracije u tržište rada.

Cilj je takođe i edukacija građana bez invaliditeta, uključujući i poslodavce, o pravima i sposobnostima osoba sa invaliditetom i skretanje pažnje na već postojeće predrasude, koje su godinama ukorenjene i zasnovane pretežno na raznim mitovima.

Tok projektnih aktivnosti je sledeći:

– Edukacija osoba sa invaliditetom o mogućnostima razvoja socijalnog preduzetništva
– Radionice na kojima će osobe sa invaliditetom pomoću raznih tehnika, odnosno klastera učenja, naučiti da prenose slike na različite predmete i materijale
– Sveukupna organizacija ulične prodaje – organizovanje mini sajma socijalnog preduzetništva gde će biti izloženi predmeti koji su se pravili na radionicama.

 izvor:025info.rs

Šta ćete danas kuvati?

Neodoljivi deserti