“Bioneks” odustao od pirolize, ali ne i od reciklaže plastičnog otpada u Apatinu “Bioneks” odustao od pirolize, ali ne i od reciklaže plastičnog otpada u Apatinu
četvrtak, 05 januar 2023 06:58

“Bioneks” odustao od pirolize, ali ne i od reciklaže plastičnog otpada u Apatinu

Na potezu pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine

Na poslednjoj prošlogodišnjoj sednici SO Apatin odbornik Perica Popić dobio je odgovor na pitanje u kojoj fazi je projekat izgradnje fabrike za reciklažu plastike “Bioneks”.

U odgovoru koji je potpisala Dragana Stambolija, rukovodilac Odeljenja za inspekcijske poslove navodi se da je, nakon što je „Bioneks“ odustao od projekta – proizvodni kompleks za reciklažu i pirolizu plastike, 8. novembra 2022. godine podneo novi zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za projekat – proizvodni kompleks za RECIKLAŽU plastike.

Nadležni organ je objavio obaveštenje o podnetom zahtevu u lokalnom listu „Novi glas komune“ i sajtu opštine Apatin, 18. novembra, u kome je navedeno da se uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva može izvršiti u periodu od 18. do 29. novembra, kod nadležnog organa.

-U toku uvida niko od zainteresovanih organa, organizacija i lica nije zahtevao dostavljanje dokumentacije na uvid. UG “Bez straha“ je dostavilo mišljenje na osnovu objavljenog obaveštenja vezano za projekat proizvodni kompleks za reciklažu plastike, navela je Stambolija.

Nadležni organ je 30. novembra doneo rešenje da je za novi projekat POTREBNA procena uticaja na životnu sredinu i rešenjem određen obim i sadržaj studije i naveo da se, pored obaveznih elemenata studije, mora uzeti u obzir i dostavljeno mišljenje UG „Bez straha“ Apatin.

-Rešenje je objavljeno na sajtu opštine Apatin i lokalnom listu „Novi glas komune“ 2. decembra 2022. godine i navedeno uputstvo o pravnom sredstvu da protiv rešenja žalbu može izjaviti nosilac projekta i zainteresovana javnost u roku od 15 dana (od dana njegovog objavljivanja) Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine. UG „Bez straha“ je 18. decembra izjavilo žalbu na Rešenje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu. Prvostepeni organ je primerak žalbe dostavio „Bioneks“ DOO Apatin, 19. decembra, na izjašnjenje u roku od 8 dana na navode žalbe, navela je Stambolija i dodala da će, po isteku roka za izjašnjenje „Bioneks“ DOO Apatin, svi spisi predmeta biti dostavljeni drugostepenom organu – Pokrajinskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine, na odlučivanje po podnetoj žalbi.

Izvor apatinskenovine.rs

Slobodno vreme

Lifestyle

Ministar je rekao da problemi koji su uočeni kod dece nisu nerešivi. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas...

Disclaimer I

Sve informacije na ovoj veb stranici objavljuju se u dobroj nameri i samo u opšte informativne svrhe. Veb stranica sombor.info ne daje nikakve garancije o potpunosti, pouzdanosti ili tačnosti objavljenih informacija. Svaka radnja koju preduzmete u vezi sa informacijama koje pronađete na ovoj veb stranici je na vaš sopstveni rizik i vlasnik sajta neće biti odgovoran za bilo kakve nastale gubitke i/ili štetu.

Disclaimer II

Materijal preuzet sa interneta smatra se javno dostupnim osim ako nije drugačije navedeno. U slučaju da postoji problem ili greška u vezi sa autorskim pravima na određenom materijalu, kršenje autorskih prava je učinjeno nenamerno.

Nakon predstavljanja dokaza o autorskim pravima, sporni materijal će odmah biti uklonjen sa sajta.