ODBORNICI JEDNOGLASNO: OKTOBARSKA NAGRADA TROJICI APATINSKIH HEROJA ODBORNICI JEDNOGLASNO: OKTOBARSKA NAGRADA TROJICI APATINSKIH HEROJA
subota, 22 oktobar 2022 07:25

ODBORNICI JEDNOGLASNO: OKTOBARSKA NAGRADA TROJICI APATINSKIH HEROJA

 

Đuro Šašić, Srđan Majstorović i Saša Lukić ovogodišnji su dobitnici nagrade “24. oktobar”, odlučeno je, jednoglasno, na današnjoj sednici SO Apatin. NJih trojica su, podsetimo, ugrožavajući svoje živote, od utapanja spasili troje naših sugrađana, jednu ženu i dvoje dece, koje je 22. jula povukla rečna struja na živom Dunavu, kod poluostrva. Nagrade će im biti uručene u ponedeljak na svečanoj sednici SO Apatin koja će biti održana u Domu kulture sa početkom u 11 časova.

Na današnjoj sednici odbornici su razmatrali ukupno 25 tačaka dnevnog reda.

ZA ČIŠĆENJE DIVLJIH DEPONIJA ČETIRI MILIONA DINARA

Većinom glasova usvojen je predlog Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za ovu godinu. Po ovom programu planirana sredstva od posebne naknade za zaštitu životne sredine su 10,1 milion, a po odluci o budžetu u okviru Programa zaštite životne sredine ukupno 27,3 miliona dinara.

Za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju prečistača otpadnih voda planirano je da se utroši 5 miliona, za izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju fekalne kanalizacije u Prigrevici takođe 5 miliona, za monitoring kvaliteta vazduha i površinskih voda 1,6 miliona, monitoring buke u životnoj sredini 1 milion, čišćenje divljih deponija 4 miliona, čišćenje atmosferskih kanala u selima opštine 1 milion, za pražnjenje septičkih jama i adekvatno zbrinjavanje komunalnih fekalnih otpadnih voda u selima opštine 6 miliona i za finansiranje i sufinansiranje Udruženja građana čije aktivnosti su povezane sa zaštitom prirode, biljnog i životinjskog sveta i životne sredine 700.000 dinara. Ministarstvo zaštite životne sredine je dalo saglasnost na ovaj Program, s tim što je traženo da se iz Programa izbriše nabavka kanti za otpad za individualna domaćinstva (za koju je bilo predviđeno 3 miliona dinara) jer, kako je navedeno to “nije aktivnost zaštite životne sredine”.

SANJA ŠIJAN NOVA DIREKTORICA BIBLIOTEKE

Na današnjoj sednici funkcije direktora Narodne biblioteke “Miodrag Borisavljević” razrešena je Branka Vejin, a na njeno mesto na mandatni period od četiri godine imenovana Sanja Šijan. Odbornici su imenovali i nove članove školskih odbora u više škola, razrešili stare i imenovali nove članove UO PU „Pčelica“ (ispred zaposlenih i roditelja), kao i novih članova Komisije za dodelu novembarskih nagrada.

IMENOVANA KOMISIJA ZA REŠAVANJE PROBLEMA PASA LUTALICA

Odbornici su doneli i rešenje o imenovanju Komisije za reševanje problema pasa lutalica na teritoriji opštine Apatin. Za predsednika je imenovan Željko Rašeta, sekretar MZ Svilojevo, a za članove Dejan Smiljanić, Anđelka Martinović, Vanja Stojaković, Atila Hodovanj (sekretari mesnih zajednica), te Slavoljub Štrbo, Nemanja Pavlović i Željko Kiš iz Opštinske uprave, Ksenija Maljković, predstavnik udruženja za zaštitu životinja i Radoslav Mudrinić, veterinar. Zadatak ove Komisije biće da utvrdi stanje na terenu vezano za problem pasa lutalica, predloži adekvatne mere za rešavanje problema i o svemu dostavi izveštaj SO Apatin. NJihov mandat traje do isteka mandata odbornika aktuelnog saziva SO Apatin.

Na današnjoj sednici usvojen je Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada PU „Pčelica“ Apatin za 2021/2022 godinu i Godišnjeg plana rada ustanove za 2022/2023 godinu, Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Narodnoj biblioteci „Miodrag Borisavljević“, druge izmene Godišnjeg programa poslovanja JKP „Naš dom“, te predlog Pravilnika o drugim izmenama i dopunama Pravilnika o kategorizaciji sportskih organizacija u opštini Apatin.

ODBORNIČKA PITANJA: SANACIJA PUTA KROZ PRIGREVICU PLANIRANA ZA NAREDNU GODINU

Odbornik Perica Popić dobio je odgovor na odbornička pitanja da li je planirana rekonstrukcija puta od ulaza u Prigrevicu do priključenja na regionalni put Sombor – Odžaci i kada će se završiti put od Kupusine do Bačkog Monoštora.

U odgovoru predsednica opštine Dubravka Korać je navela da je planirana sanacija puta kroz Prigrevicu u narednoj godini.

-Trenutno se priprema projektna dokumentacija i plan je da se konkuriše za sredstva u Upravi za kapitalna ulaganja APV u januaru iduće godine. Radi se o iznosu koji prevazilazi mogućnosti rebalansa budžeta za ovu godinu, stoji u odgovoru predsednice.

Što se tiče puta Apatin-Bački Monoštor, Koraćeva je navela da je prva faza ovog puta, koja podrazumeva izgradnju puta na teritoriji opštine Apatin, završena.

-Nastavak zavisi od brzine kojom će grad Sombor da onovira projektnu dokumentaciju i povuče sredstva. Postoji interesovanje Uprave za kapitalna ulaganja APV da se put završi 2023. godine, navela je Koraćeva.

Izvor: apatinskenovine.rs

Slobodno vreme

Lifestyle

Disclaimer I

Sve informacije na ovoj veb stranici objavljuju se u dobroj nameri i samo u opšte informativne svrhe. Veb stranica sombor.info ne daje nikakve garancije o potpunosti, pouzdanosti ili tačnosti objavljenih informacija. Svaka radnja koju preduzmete u vezi sa informacijama koje pronađete na ovoj veb stranici je na vaš sopstveni rizik i vlasnik sajta neće biti odgovoran za bilo kakve nastale gubitke i/ili štetu.

Disclaimer II

Materijal preuzet sa interneta smatra se javno dostupnim osim ako nije drugačije navedeno. U slučaju da postoji problem ili greška u vezi sa autorskim pravima na određenom materijalu, kršenje autorskih prava je učinjeno nenamerno.

Nakon predstavljanja dokaza o autorskim pravima, sporni materijal će odmah biti uklonjen sa sajta.