četvrtak, 09 decembar 2021 08:04

14. SEDNICA SO APATIN, ODBORNICI PODRŽALI OSNIVANJE JKP RANČEVO

 

Odbornici su na početku sednice u dopunjenom dnevnom redu usvojili odluku o prestanku mandata odbornika dr Dragana Rastovića (SNS) koji je podneo ostavku, i imenovanju Zore Jovanović odbornice koja će zauzeti njegovo mesto.

U nastavku sednice odbornici SO Apatin su odbacili amandman koji je podneo opozicioni odbornik Perica Popić, a koji se odnosio na izbor i broj članova nadzornog odbora. Amandmanom je predloženo da nadzorni odbor ima osam članova od kojih bi Apatin, Kula, Odžaci i Bač predložili po jednog, a Sombor četiri člana, po uslovima i procedurom predviđenim zakonom. U obrazloženju ovog amandmana Popić je naglasio da bi se njegovim usvajanjem omogućlo svim ugovornim stranama da imaju mogućnost nadzora u sistemu upravljanja preduzećem srazmerno osnivačkom ulogu.

Odbornici su odbili amandman, zatim usvojili Sporazum o regionalnoj saradnji u cilju upravljanja komunalnim otpadom na teritorijama opština Sombor, Apatin, Kula, Odžaci i Bač. Potpisnice sporazuma su saglasne da udruživanjem svojih finansijskih, prostornih i kadrovskih potencijala, u skladu sa Sporazumom o formiranju regiona za upravljanje komunalnim otpadom, zakonom, statutima opština i Odluke o uspostavljanju međuopštinske saradnje grada Sombora i ove četiri opštine, zaključe Ugovor o osnivanju JKP “Regionalni centar za upravljanje otpadom Rančevo”.

Potpisnice sporazuma su saglasne da sedište ovog preduzeća bude u Somboru, na Trgu cara Lazara broj 1. Ovo preduzeće obavljaće poslove bezbednog odlaganja i tretman otpada, kao i selekciju sekundarnih sirovina i održavanje, njihovu separaciju i skladištenje na teritoriji deponije Rančevo. Potpisnice sporazuma su, po ovom sporazumu, saglasne da svaka samostalno uredi način obavljanja delatnosti skupljanja otpada i odvoženje do Regionalne deponije Rančevo.

Takođe su saglasne da nakon izgradnje ovog Regionalnog centra za upravljanje otpadom, u potpunosti prestanu da koriste postojeće deponije i da izvrše njihovu sanaciju u roku od tri godine.

Postojeća JKP obavljaće poslove deponovanja otpada na regionalnu deponiju Rančevo, a novoosnovano preduzeće će za deponovanje naplaćivati naknadu.

Naknada za odlaganje otpada je jedinstvena i utvrđuje se po toni deponovanog otpada. Svaka potpisnica sporazuma samostalno uređuje naknadu za sakupljanje otpada na svojoj teritoriji.

Grad Sombor će obezbediti prostorne, materijalne i tehničke uslove za početak rada ovog preduzeća. Potpisnice sporazuma su saglasne da sredstva za finansiranje obezbeđuju u svojim budžetima, srazmerno obimu poslova koji za njih obavlja ovo preduzeće. Finansiranje se vrši kontinuirano, zajednički, primenom kriterijuma procentualnog udela prema utvrđenom procentu i to Sombor sa 80%, odnosno 4,8 miliona dinara i opštine Odžaci, Apatin, Kula i Bač sa po 5% ili 300.000 dinara.

-Neophodno je uspostaviti zajednički regionalni centar za upravljanje otpadom, koji će zahvaljujući savremenim metodama upravljanja otpadom i uz racionalno korišćenje resursa direktno uticati na zaštitu životne sredine i zdravlje stanovništva. Reigonalni centar će omogućiti da se najveći deo od ukupne količine generisanog komunlanog otpada preradi i ponovo iskoristi, navedeno je u obrazloženju.

Odbornici su usvojili Ugovor o osnivanju JKP “Regionalni centar za upravljanje otpadom Rančevo” i ovlastili predsednika opštine da ga potpiše.
Po ovom ugovoru, buduće preduzeće imaće Nadzorni odbor od tri člana, jednog direktora koga će imenovati Skupština grada Sombora na period od četiri godine i tri izvršna direktora, takođe sa mandatom od četiri godine.

Na kraju sednice odbornik Popić je postavio dva odbornička pitanja.

-Zašto predsednica opštine, do trenutka upućivanja ovog odborničkog pitanja, nije odgovorila na peticiju grupe građana za pokretanja inicijative za izmenu Odluke o stipendiranju i pomoći u školovanju učenika srednjih škola na teritoriji opštine Apatin? Napominjem da je za odgovor na predlog za izmenu važeće odluke prošlo dovoljno vremena da bi se ispoštovao neki razuman rok, a takođe i da je istu podržalo više od 200 građana opštine Apatin. Drugo pitanje je da li će preduzeće “Bioneks” koje gradi pogon u Apatinu, osim prerade biljnih sirovina i proizvodnje bio goriva, vršiti i preradu ostalih sirovina za čiju delatnost je registrovana? Tu, pre svega, mislim na proizvodnju industrijskih gasova, neorganskih hemikalija, plastičnih masa i da li je izvršena procena štetnosti i zagađenosti životne sredine, prevashodno u smislu eventualne pirolize plastike za čiju delatnost je pomenuto preduzeće registrovano, upitao je Popić.

izvor:apatinskenovine.rs

Slobodno vreme

Lifestyle

Horor filmovi su žanr koji ne prija svakome, ali ukoliko ste otvoreni za preporuke, možete pronaći puno zanimljivih ostv...

Disclaimer I

Sve informacije na ovoj veb stranici objavljuju se u dobroj nameri i samo u opšte informativne svrhe. Veb stranica sombor.info ne daje nikakve garancije o potpunosti, pouzdanosti ili tačnosti objavljenih informacija. Svaka radnja koju preduzmete u vezi sa informacijama koje pronađete na ovoj veb stranici je na vaš sopstveni rizik i vlasnik sajta neće biti odgovoran za bilo kakve nastale gubitke i/ili štetu.

Disclaimer II

Materijal preuzet sa interneta smatra se javno dostupnim osim ako nije drugačije navedeno. U slučaju da postoji problem ili greška u vezi sa autorskim pravima na određenom materijalu, kršenje autorskih prava je učinjeno nenamerno.

Nakon predstavljanja dokaza o autorskim pravima, sporni materijal će odmah biti uklonjen sa sajta.