Poslednja investicija u Slobodnoj zoni Apatin prošle godine, mesečni troškovi 160.000 dinara Poslednja investicija u Slobodnoj zoni Apatin prošle godine
petak, 18 septembar 2020 07:22

Poslednja investicija u Slobodnoj zoni Apatin prošle godine, mesečni troškovi 160.000 dinara

U nedostatku detaljnijih informacija o Slobodnoj zoni Apatin i rezultatima njenog poslovanja, te retkog pominjanja u javnosti, odgovore na neka pitanja vezano za rad ovog DOO, potražili smo upućivanjem zahteva za pristup informacijama od javnog značaja.

Na konkretno pitanje o poslovanju Slobodne zone i aktivnostima njenog direktora u poslednjih godinu dana, vešto je izbegnut i konkretan odgovor:

-Slobodna zona Apatin, koja je osnovana od strane opštine Apatin, posluje u skladu sa planom poslovanja, kao i Strategijom razvoja slobodnih zona u RS za period od 2018. do 2022. godine („Službeni glasnik RS“, broj 48 od 22. juna 2018. godine). Aktivnosti direktora Slobodne zone Apatin su: zastupa i promoviše Slobodnu zonu Apatin kao investicionu lokaciju, sve njene postojeće resurse i potncijale sa ciljem stavljanja u fokus domaćim i stranim investitorima, sarađuje sa Regionalnim razvojnim agencijama i organizuje posete sa predstavnicima lokalne samouprave, informiše investitore o raspoloživim subvencijama na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou, sarađuje sa NZS i prati dostupnost radne snage na lokalu i okrugu, predstavlja Slobodnu zonu Apatin ispred grupacije Slobodnih zona Srbije, taksativno je pobrojala svoje nadležnosti Maja Kuridža, direktorica DOO Slobodna zona „Apatin“.
Slično je bilo i sa pitanjem koliko Slobodna zona Apatin ima zaposlenih, koliki su joj mesečni troškovi (plate i ostalo) i na čiji teret ti troškovi idu.

-Slobodna zona Apatin ima zaposlena dva lica, jedno je zaposleno puno radno vreme – direktor, a jedno lice na 30% od punog radnog vremena. Ukupni mesečni troškovi poslovanja (zarade i ostalo) iznose u proseku 160.000 dinara, a u skladu sa finansijskim planom, subvencionišu se delom iz budžeta opštine Apatin, Odlukom o budžetu opštine Apatin za 2020. godinu (Sl. list opštine Apatin br. 13), odgovarila je Kuridža ne navodeći i koliki deo pomenutih troškova se subvencioniše iz budžeta, kao i iz kojih izvora se podmiruje preostali deo.

Kuridža je još naglasila da je Luka Apatin obuhvaćena „Strategijom razvoja vodnog saobraćaja RS od 2015.-2025. godine“.

-Samim tim što se zemljište namenjeno lučkom području nalazi u Slobodnoj zoni, čini dodatni benefit za budućeg lučkog operatera, istakla je Kuridža.

Pošto opštinska vlast često pominje „zainteresovane investitore“, direktoricu Slobodne zone smo pitali i koja je i kada bila poslednja realizovana investicija.

-Poslednja uspešna investicija u Slobodnoj zoni čija realizacija je u toku jeste od strane kompanije Liberland grupa doo, iz 2019. godine, dodala je, na kraju, Maja Kuridža, direktorica Slobodne zone Apatin.

Izvor: apatinskenovine.rs

Slobodno vreme

Lifestyle

Ako ne znate čime biste mogli da obogatite svoju baštu, ovih pet biljaka uvek su dobra ideja Svaki vrt izgleda lepše ka...

Disclaimer I

Sve informacije na ovoj veb stranici objavljuju se u dobroj nameri i samo u opšte informativne svrhe. Veb stranica sombor.info ne daje nikakve garancije o potpunosti, pouzdanosti ili tačnosti objavljenih informacija. Svaka radnja koju preduzmete u vezi sa informacijama koje pronađete na ovoj veb stranici je na vaš sopstveni rizik i vlasnik sajta neće biti odgovoran za bilo kakve nastale gubitke i/ili štetu.

Disclaimer II

Materijal preuzet sa interneta smatra se javno dostupnim osim ako nije drugačije navedeno. U slučaju da postoji problem ili greška u vezi sa autorskim pravima na određenom materijalu, kršenje autorskih prava je učinjeno nenamerno.

Nakon predstavljanja dokaza o autorskim pravima, sporni materijal će odmah biti uklonjen sa sajta.