petak, 16 februar 2024 07:32

Opština Apatin (ipak) raskida ugovor sa Bioneksom

 

Odbornici SO Apatin su, na današnjoj sednici, jednoglasno podržali odluku o raskidu Ugovora o otuđenju i kupoprodaji građevinskog zemljišta zaključenog sa “Bioneksom” doo Apatin, 22. decembra 2020. godine.

-Kupac je ugovorom bio u obavezi da u roku od tri godine od dana zaključenja Ugovora, predmetno zemljište privede planiranoj nameni, odnosno da izgradi objekte odgovarajuće namene u skladu sa urbanističkim projektom, što neosporno nije učinio. Kupac je takođe bio u obavezi da izradi sam urbanistički projekat, te na osnovu njega da pribavi propisane neophodne uslove, saglasnosti i dozvolu za gradnju, što takođe nije učinio, niti je izvesno da bi to u predviđenim rokovima i mogao da učini. Kupac je bio dužan da otpočne izgradnju po dobijanju neophodne dokumentacije, a najkasnije u roku od 18 meseci od dana zaključenja Ugovora, što opet nije ishodovao, niti je započeo gradnju, stoji u obrazloženju ove Odluke.

U članu 9. Ugovora je navedeno da prodavac (Opština) zadržava uplaćeni novčani depozit koji iznosi 32.157.950 dinara, kao i pravo na naknadu eventualne štete koju je pretrpeo, a da kupac nema pravo da potražuje bilo kakvu naknadu za izvedene radove, kupljenu opremu ili bilo šta drugo.

Izvor: apatinskenovine.rs

Slobodno vreme

Lifestyle

Disclaimer I

Sve informacije na ovoj veb stranici objavljuju se u dobroj nameri i samo u opšte informativne svrhe. Veb stranica sombor.info ne daje nikakve garancije o potpunosti, pouzdanosti ili tačnosti objavljenih informacija. Svaka radnja koju preduzmete u vezi sa informacijama koje pronađete na ovoj veb stranici je na vaš sopstveni rizik i vlasnik sajta neće biti odgovoran za bilo kakve nastale gubitke i/ili štetu.

Disclaimer II

Materijal preuzet sa interneta smatra se javno dostupnim osim ako nije drugačije navedeno. U slučaju da postoji problem ili greška u vezi sa autorskim pravima na određenom materijalu, kršenje autorskih prava je učinjeno nenamerno.

Nakon predstavljanja dokaza o autorskim pravima, sporni materijal će odmah biti uklonjen sa sajta.