Licitacija za pijačne tezge u Odžacima Licitacija za pijačne tezge u Odžacima
sreda, 21 decembar 2022 05:52

Licitacija za pijačne tezge u Odžacima

 Javno komunalno preduzeće “Usluga” raspisalo je licitaciju za zakup pijačnih tezgi i pijačnih kocki na gradskoj pijaci u Odžacima.

Licitacija će se održati prikupljanjem zatvorenih ponuda koje ponuđači dostavljaju lično ili putem pošte, u zatvorenoj koverti sa naznakom: “Ponuda za zakup pijačne tezge/velika kocka/mala kocka broj: _____ u redu broj: _____ – NE OTVARATI”.

Na poleđini koverte upisati ime i prezime, adresu i broj telefona. Ponuda treba da sadrži upisanu ponuđenu cenu i dokaz o registrovanoj radnji ili poljoprivrednom gazdinstvu u neoverenoj kopiji.

Početna cena zakupa pijačne tezge je 11.000 dinara, pijačne kocke velike 6.800 dinara i pijačne kocke male 3.300 dinara. U cenu je uračunat PDV.

Zatvorene ponude dostavljaju se najkasnije 24. decembra do 10 časova. Javno otvaranje ponuda je istog dana sa početkom u 10.30 časova u prostorijama preduzeća na gradskoj pijaci u Odžacima.

Disclaimer I

Sve informacije na ovoj veb stranici objavljuju se u dobroj nameri i samo u opšte informativne svrhe. Veb stranica sombor.info ne daje nikakve garancije o potpunosti, pouzdanosti ili tačnosti objavljenih informacija. Svaka radnja koju preduzmete u vezi sa informacijama koje pronađete na ovoj veb stranici je na vaš sopstveni rizik i vlasnik sajta neće biti odgovoran za bilo kakve nastale gubitke i/ili štetu.

Disclaimer II

Materijal preuzet sa interneta smatra se javno dostupnim osim ako nije drugačije navedeno. U slučaju da postoji problem ili greška u vezi sa autorskim pravima na određenom materijalu, kršenje autorskih prava je učinjeno nenamerno.

Nakon predstavljanja dokaza o autorskim pravima, sporni materijal će odmah biti uklonjen sa sajta.