sreda, 06 decembar 2023 08:57

Zbog čega socijalnu pomoć u Srbiji prima svaki deveti stanovnik?

Sve je veći broj stanovnika i porodica u Srbiji koji imaju potrebu za sistemom socijalne zaštite, a samo predhodne godine, prema izveštaju Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu evidentirano je 707.188 korisnika centara za socijalni rad koji koriste neku od usluga ili prava iz socijalne zaštite.

Ako se uzme u obzir da u našoj zemlji, prema Popisu stanovništva iz 2022. živi 6.647.003 građana proizilazi da skoro svaki deveti stanovnik prima neku vrstu socijalne pomoći.

Direktorka Komore socijalne zaštite Sandra Perić, komentarišući ove podatke, kaže za Danas da je evidentiran broj korisnika prošle godine ujednačen u odnosu na 2021. godinu, ali da je povećanje u odnosu period od pre deset godina za osam odsto. Napominje da je od 2013. do 2018. godine broj korisnika rastao, da bi se 2018. godine postepeno smanjivao i poslednjih godina je ujednačen.

Socijalna pomoć za najugroženije stanovnike

– Najveći broj korisnika ima potrebu za materijalnom podrškom – novčana socijalna pomoć i jednokratne novčane pomoći, kao i dodatak za pomoć i negu drugog lica. Osim toga, povećana je i potreba za obezbeđivanjem zaštite dece, veliki je broj prijavljenih slučajeva porodičnog nasilja, veliki broj starijih lica o kojima nema ko da brine, veliki broj lica sa intelektualnim i mentalnim teškoćama bez odgovarajuće porodične podrške i sl – navodi naša sagovornica.

Perić objašnjava ko su najčešći korisnici socijalne pomoći među decom, a ko među odraslima.

– Kada je reč o deci korisnicima, pored onih koji dolaze iz porodica koje su materijalno ugrožene, najveći broj dece korisnika centara za socijalni rad su deca čiji se roditelji spore oko vršenja roditeljskog prava, nešto manje je onih sa problemom u ponašanju i sukobu sa zakonom, deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i deca žrtve nasilja i zanemarivanja. Dok kod odraslih i starijih korisnika, pored materijalne ugrožnosti, veliki broj korisnika koji imaju potrebu za podrškom zbog invaliditeta, zbog toga što su žrtve nasilja, zanemarivanja ili u riziku od zanemarivanja, oni koji imaju potrebu za obezbeđivanjem smeštaja ili starateljskom zaštitom – naglašava direktorka Komore socijalne zaštite.

Ona dodaje da su problemi građana brojni, te se neretko dešava da recimo jedna porodica pored toga što je materijalno deprivirana, ima i nerešeno stambeno pitanje, člana porodice koji ima određenih zdravstvenih problema i neke druge probleme.

Trenutno u Srbiji u 170 centara za socijalni rad je zaposleno oko 1.700 stručnih lica koji su zaduženi za pomenute probleme građana. Da je njihov broj nedovoljan ukazuju i iz Sindikata zaposlenih u socijalnoj zaštiti koji su za sutra najavili protest, a 15. decembra i štrajk upozorenja.

Centri za socijalni rad osnovani pre pola veka

– Ne smemo da zaboravimo da su naši centri za socijalni rad osnovani pre 50-60 godina i da se od tada do danas sve promenilo – pristup ljudskim pravima, koncepti koji su fokus stavljaju osobu, sve veća potreba za participacijom građana, razvoj različitih sistema podrške, multisektorski pristup, metodi rada i podrške korisnicima. Sa druge strane, i pored napora da se centri za socijalni rad reformišu i izađu u susret potrebama građana u savremenom svetu, čini se da je ovako rastuća potreba za uslugama i pravima iz oblasti socijalne zaštite „pretekla sistem“ i da bismo morali da uložimo znatne napore u narednim godinama kako bismo ovaj sistem prilagodili potrebama građana, a stručnim radnicima obezbedili da nesmetano, odgovorno i profesionalno mogu da obavljaju svoje poslove – zaključila je Sandra Perić.

Izvor: danas.rs

Slobodno vreme

Lifestyle

S obzirom da ulazimo u prolećnu sezonu, gde temperature postepeno rastu, raste i aktivnost miševa i pacova koji traže me...

Disclaimer I

Sve informacije na ovoj veb stranici objavljuju se u dobroj nameri i samo u opšte informativne svrhe. Veb stranica sombor.info ne daje nikakve garancije o potpunosti, pouzdanosti ili tačnosti objavljenih informacija. Svaka radnja koju preduzmete u vezi sa informacijama koje pronađete na ovoj veb stranici je na vaš sopstveni rizik i vlasnik sajta neće biti odgovoran za bilo kakve nastale gubitke i/ili štetu.

Disclaimer II

Materijal preuzet sa interneta smatra se javno dostupnim osim ako nije drugačije navedeno. U slučaju da postoji problem ili greška u vezi sa autorskim pravima na određenom materijalu, kršenje autorskih prava je učinjeno nenamerno.

Nakon predstavljanja dokaza o autorskim pravima, sporni materijal će odmah biti uklonjen sa sajta.