petak, 24 mart 2023 04:57

Poskupele putarine u Srbiji – popust za one koji koriste ENP

Članovi Vlade doneli su rešenje da se izmeni Odluka o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta kojom se definiše visina posebne naknade, odnosno putarina, navodi se u saopštenju.

Tim izmenama, kako se navodi, povećava se putarina za 14 odsto onima koji naknadu za korišćenje autoputa ne plaćaju putem uređaja za elektronsku naplatu putarine ENP, dok će vozači koji koriste taj uređaj imati popust od šest odsto pa će za njih povećanje putarine iznositi osam odsto.

Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici Zaključak kojim se usvajaju etičke smernice za razvoj, primenu i upotrebu pouzdane i odgovorne veštačke inteligencije, a cilj je uvođenje preventivnog mehanizma koji će omogućiti odgovoran razvoj te vrste inteligencije i načine verifikacije – da su sistemi zasnovani na mašinskom učenju u skladu sa najvišim etičkim i bezbednosnim standardima, navodi se u saopštenju.

Kako se navodi, etičnost i bezbednost u razvoju veštačke inteligencije potrebno je da se obezbedi najpre u pogledu zaštite podataka o ličnosti, zaštite diskriminacije prilikom primene mašinskog učenja i uspostavljanje odgovornog razvoja veštačke inteligencije u skladu sa internacionalnim etičkim principima.

Veštačka inteligencija se, navodi se, ne može posmatrati kao fenomen na regionalnom nivou, već u širem kontekstu sveta koji se ubrzano menja i razvija i predstavlja sinergiju privrede i nauke kako bi se adekvatno odgovorilo na nove i nepoznate izazove. Smernice su izrađene u skladu sa međunarodnim standardima kroz rad radne grupe eksperata iz privatnog, akademskog i nevladinog sektora, i nisu obavezujuće.

Vlada je donela Odluku o obrazovanju Radne grupe za saradnju sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava (KDIJbP) u koordinaciji i praćenju primene preporuka za unapređenje izbornog procesa. Zadatak Radne grupe je da u saradnji sa OEBS i KDIJbP koordinira i prati sprovođenje preporuka iz izveštaja tih misija o proceni izbora i da aktivno sarađuje sa predstavnicima svih nadležnih organa, organizacija i međunarodnih institucija i tela koja u okviru različitih projekata učestvuju u procesu unapređenja izbornog procesa.

Na sednici je usvojen Zaključak o načinu finansiranja lečenja lica obolelih od retkih bolesti u 2023. godini u cilju nastavka lečenja tih lica, odnosno započinjanja njihovog lečenja. Za ove namene opredeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 4.300.000.000 dinara koja će biti upotrebljena za lekove pacijenata za koje Republička stručna komisija za retke bolesti donese odluku da je lečenje neophodno i prioritetno.

Članovi Vlade doneli su Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda, koja je samo jedna u nizu mera koje se preduzimaju sa ciljem povećanja produktivnosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije.

Ove izmene omogućiće ostvarivanje ciljeva predviđenih Akcionim planom za sprovođenje Strategije razvoja prehrambene industrije u Srbiji, a predloženim rešenjima biće obezbeđen ambijent za nastavak niza aktivnosti koje država preduzima u cilju omogućavanja bržeg privrednog rasta putem direktih ulaganja kojima se grade novi kapaciteti, otvaraju nova radna mesta, stiču nova znanja koja povoljno utiču na ravnomeran regionalni razvoj, ali i povećanje konkurentnosti privrede naše zemlje kroz povećanje izvoznih kapaciteta.

Unapređenje produktivnosti i povećanje stepena dodate vrednosti, kao posledica investicija u postrojenja i opremu prehrambene industrije, doprineće i poboljšanju pozicioniranja na tržištu prehrambenih proizvoda u regionu i na tržištu EU.

Izvor: n1info.rs

Slobodno vreme

Lifestyle

Vaše navike u ishrani mogu imati značajan uticaj na vaše telo. Kada birate hranu koja čini vašu redovnu ishranu, verova...

Disclaimer I

Sve informacije na ovoj veb stranici objavljuju se u dobroj nameri i samo u opšte informativne svrhe. Veb stranica sombor.info ne daje nikakve garancije o potpunosti, pouzdanosti ili tačnosti objavljenih informacija. Svaka radnja koju preduzmete u vezi sa informacijama koje pronađete na ovoj veb stranici je na vaš sopstveni rizik i vlasnik sajta neće biti odgovoran za bilo kakve nastale gubitke i/ili štetu.

Disclaimer II

Materijal preuzet sa interneta smatra se javno dostupnim osim ako nije drugačije navedeno. U slučaju da postoji problem ili greška u vezi sa autorskim pravima na određenom materijalu, kršenje autorskih prava je učinjeno nenamerno.

Nakon predstavljanja dokaza o autorskim pravima, sporni materijal će odmah biti uklonjen sa sajta.