U Somboru počela realizacija projekta „CINEMA“ Počela realizacija projekta „CINEMA“
petak, 14 avgust 2020 06:36

U Somboru počela realizacija projekta „CINEMA“

Grad Sombor je sa projektnim partnerima iz zemalja Dunavskog sliva učestvovao na Trećem pozivu za dodelu sredstava u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. Ovaj program i područje pokriva Evropska strategija za Dunavski region (EU Strategy for the Danube Region (EUSDR)).

Projekat „CREATIVE INDUSTRIES FOR NEW URBAN ECONOMIES IN THE DANUBE REGION – CINEMA“ („Uloga kreativnih industrija u novoj urbanoj privredi u Dunavskom regionu“, akronim CINEMA) sprovešće konzorcijum na čelu sa Privrednom komorom Slovenije kao vodećim partnerom. Konzorcijum čini 22 partnera i to lokalnih samouprava, privrednih komora, organizacija civilnog sektora i obrazovnih institucija iz Nemačke, Austrije, Slovenije, Slovačke, Srbije, Rumunije, Bugarske i Moldavije. Iz Srbije zastupljeni su Grad Sombor i Regionalna razvojna agencija Bačka kao punopravni partneri i Grad Novi Sad kao pridruženi partner.
U sklopu projekta CINEMA planira se osnivanje jednog centra za kreativne industrije sa sedištem u Somboru, dok će drugi projektni partneri otvoriti dodatna dva centra iste namene. Osim podsticaja na lokalnom nivou, očekuje se i značajan efekat umrežavanja širom Dunavskog sliva, među partnerima projekta. Projekat CINEMA će podići kapacitete svih uključenih strana, sa ciljem da se u celini podignu lokalni kapaciteti za inovacije u kreativnim industrijama. Ovo će biti postignuto kroz tzv. „pilot lokacije“, od kojih se jedna nalazi u centru Sombora.

Predložena lokacija centra za kreativne industrije je deo Grašalković palate, čime će se u centralnoj gradskoj zoni zaokružiti kulturna i umetnička četvrt. Ovaj projekat se time nadovezuje na tekuće radove na samom objektu Palate i na profilisanje Sombora kao grada kulture. Lokalnim organizacijama i kreativcima će biti pružena prilika da se uključe u rad centra kreativnih industrija i time povežu sa sličnim organizacijama u zemljama Dunavskog sliva.

Ukupno trajanje projekta je 30 meseci, od 01. jula 2020. do 31.12.2022. godine a ukupna vrednost projekta je 2.249.073,50 evra. Budžet Grada Sombora u projektu je 73.495 evra.

Kutak za roditelje

Šta ćete danas kuvati?

Saveti šefova kuhinje

Neodoljivi deserti