ponedeljak, 02 novembar 2020 05:27

Pojačan inspekcijski nadzor nad primenom svih protivepidemijskih mera

U skladu sa novonastalom epidemiološkom situacijom na teritoriji Republike Srbije u borbu protiv COVID-19 uključuje se i komunalna inspekcija gradske uprave grada Sombora, koja će u cilju suzbijanja širenja virusa COVID-19 na teritoriji grada Sombora u saradnji sa sanitarnom inspekcijom vršiti pojačanu kontrolu u pridržavanja propisanih protivepidemijskih mera, a na osnovu Uputstva Radne grupe za koordinaciju republičkih inspekcija radi primene mera za suzbijanje širenja virusa Kovid-19 koju je formirala Koordinaciona komisija za inspekcijski nadzor Vlade Republike Srbije.

Odeljenje inspekcije i komunalne policije gradske uprave grada Sombora će u narednom periodu vršiti pojačan inspekcijski nadzor nad poštovanjem radnog vremena u svim objektima, i u slučaju nepoštovanja izdavati prekršajni nalog. Ukoliko prilikom kontrole radnog vremena objekta komunalni inspektor nađe da je povređena i neka druga propisana protiv epidemijskih mera, odnosno propisana obaveza i mera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 (obezbeđena dezobarijera na ulazu; obavezno nošenje zaštitne maske od strane svih zaposlenih i kupaca/korisnika tako da maska prekriva usta, nos i bradu; na vidnom mestu postavljeno obaveštenje da nije dozvoljen ulazak bez zaštitnih maski; fizička distancu između zatečenih lica od najmanje dva metra, odnosno pružanje usluga uz primenu staklene, plastične ili slične barijere; obezbeđena su i dostupna sredstva za dezinfekciju prostora, opreme, uređaja, pribora, nameštaja i ruku zaposlenih; obezbeđena su na svakom stolu sredstva za dezinfekciju ruku korisnika usluga; u prostorijama zatvorenog dela objekta, obezbeđeno je sprovođenje mere ograničenog broja lica u prostoriji tako da je na svaka 4 m2 prisutno najviše jedno lice ; da li je trgovinski objekat koji ima više od troje zaposlenih odredio lice koje je odgovorno za poštovanje mera nošenja lične zaštitne maske-korona redar), o istom će sačiniti zapisnik i bez odlaganja ga proslediti sanitarnoj inspekciji radi preduzimanja radnji i mera iz delokruga te inspekcije.

Grad Sombor podseća da je jedna od mera za sprečavanje i širenje zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji grada Sombora, ograničeno radno vreme u svim objektima (ugostiteljski, trgovinski i zanatski objekti, objekti za priređivanje igara na sreću i igara za zabavu i drugi objekti), izuzev apoteka i benzinskih stanica, tako da ti objekti neće raditi od 23.00 časa do 06.00 časova narednog dana. Ovako utvrđeno radno vreme mora biti istaknuto na ulazu u objekat ili na drugom vidnom mestu objekta u kome se obavlja delatnost, i isto se mora poštovati.

Za nepoštovanje radnog vremena propisane su novčane kazne za koje se izdaje prekršajni nalog, i to:
• za početak sa radom pre ili rad duže od utvrđenog radnog vremena, pravnom licu u iznosu od 120.000,00 dinara, odgovornom licu u pravnom licu 15.000,00 dinara, a preduzetniku 60.000,00 dinara;
• određivanje radnog vreme suprotno propisanom radnom vremenu i ne isticanje početka i završetka radnog vremena na ulazu u objekat ili na drugom vidnom mestu objekta) pravnom licu u iznosu od 100.000,00 dinara, odgovornom licu u pravnom licu 10.000,00 dinara, a preduzetniku 50.000,00 dinara.

Grad Sombor još jednom apeluje na sve sugrađane da poštuju sve donete mere, kao i da se ponašaju odgovorno i vode računa o svom i zdravlju svojih najbližih.

Slobodno vreme

Lifestyle

Iako se do sada smatralo da je idealna telesna temperatura 36,6 stepeni Celzijusa, poslednja istraživanja naučnika pokaz...

Disclaimer I

Sve informacije na ovoj veb stranici objavljuju se u dobroj nameri i samo u opšte informativne svrhe. Veb stranica sombor.info ne daje nikakve garancije o potpunosti, pouzdanosti ili tačnosti objavljenih informacija. Svaka radnja koju preduzmete u vezi sa informacijama koje pronađete na ovoj veb stranici je na vaš sopstveni rizik i vlasnik sajta neće biti odgovoran za bilo kakve nastale gubitke i/ili štetu.

Disclaimer II

Materijal preuzet sa interneta smatra se javno dostupnim osim ako nije drugačije navedeno. U slučaju da postoji problem ili greška u vezi sa autorskim pravima na određenom materijalu, kršenje autorskih prava je učinjeno nenamerno.

Nakon predstavljanja dokaza o autorskim pravima, sporni materijal će odmah biti uklonjen sa sajta.