Uvid i upis u birački spisak do 5. juna Uvid i upis u birački spisak do 5. juna
sreda, 13 maj 2020 08:55

Uvid i upis u birački spisak do 5. juna

Povodom raspisanih izbora za narodne poslanike, poslanike u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine i odbornike skupština opština, gradskih opština i gradova za 21. jun 2020. godine, nastavlja se izlaganje na uvid građanima deo biračkog spiska za područje grada Sombora, počev od 12.05.2020. do 05.06.2020. godine, svakim radnim danom u vremenu od 7,30 do 15,00 časova i dana 05.06.2020. godine do 24,00 časa.

Deo biračkog spiska izlaže se na taj način, što se putem računarske opreme u zgradi Skupštine grada Sombora u Somboru, Trg cara Uroša 1, u kancelariji broj 2, unošenjem jedinstvenog matičnog broja građanina, omogućava provera da li su upisani u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.

Obaveštavaju se građani sa teritorije grada Sombora da počev od 12.05.2020. do 05.06.2020. godine mogu zahtevati donošenje rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku, u zgradi Skupštine grada Sombora u Somboru, Trg cara Uroša 1, kancelarija broj 2, u vremenu od 7,30 do 15,00 časova svakog radnog dana i dana 05.06.2020. godine do 24,00 časa. Uz zahteve se prilažu potrebni dokazi.

Obaveštavaju se maloletni državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji grada Sombora, da do 05.06.2020. godine do 24,00 časa mogu tražiti upis u birački spisak za područje grada Sombora u zgradi Skupštine grada Sombora u Somboru, Trg cara Uroša 1, kancelarija broj 2, ako do dana izbora, odnosno na sam dan izbora tj. 21.06.2020. godine steknu punoletstvo.

Obaveštavaju se građani da Gradskoj upravi grada Sombora mogu, najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, tj. do 30.05.2020. godine, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji.

Obaveštavaju se građani da Gradskoj upravi grada Sombora mogu, najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska tj. do 30.05.2020. godine, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u inostranstvu.

Obaveštavaju se interno raseljena lica da počev od 12.05.2020. do 05.06.2020. godine imaju pravo na upis u birački spisak prema mestu u kome su prijavljeni sa tim statusom, kao i da mogu zahtevati donošenje rešenja na kojima se zasnivaju promene u biračkom spisku, u zgradi Skupštine grada Sombora u Somboru, Trg cara Uroša 1, kancelarija broj 2, u vremenu od 7,30 do 15,00 časova svakog radnog dana i dana 05.06.2020. godine do 24,00 časa. Uz zahteve se prilažu potrebni dokazi.

Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenja i potrebni dokazi.

Od zaključenja biračkog spiska pa sve do 72 časa pre dana izbora tj. do 17.06.2020. godine, birača u birački spisak upisuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije. Zahtev za upis se podnosi neposredno Ministarstvu ili preko Gradske uprave grada Sombora.

Slobodno vreme

Lifestyle

Pogledajte da li se vaš horoskopski znak našao na ovoj zanimljivoj listi Kada se govori o atributima horoskopskih znako...

Disclaimer I

Sve informacije na ovoj veb stranici objavljuju se u dobroj nameri i samo u opšte informativne svrhe. Veb stranica sombor.info ne daje nikakve garancije o potpunosti, pouzdanosti ili tačnosti objavljenih informacija. Svaka radnja koju preduzmete u vezi sa informacijama koje pronađete na ovoj veb stranici je na vaš sopstveni rizik i vlasnik sajta neće biti odgovoran za bilo kakve nastale gubitke i/ili štetu.

Disclaimer II

Materijal preuzet sa interneta smatra se javno dostupnim osim ako nije drugačije navedeno. U slučaju da postoji problem ili greška u vezi sa autorskim pravima na određenom materijalu, kršenje autorskih prava je učinjeno nenamerno.

Nakon predstavljanja dokaza o autorskim pravima, sporni materijal će odmah biti uklonjen sa sajta.