SETVOSPREMAČ ILI GERMINATOR - KAKO DONETI NAJBOLJU ODLUKU?

Svakoj pravilnoj i uspešnoj setvi prethodi obezbeđivanje optimalnih uslova, a to podrazumeva pravilnu obradu zemljišta i dobru predsetvenu pripremu. Ta priprema treba obezbediti rastresiti površinski sloj zemlje koji će prekriti seme i tvrdu posteljicu u koju će seme biti postavljeno.

A najjednostavniji način da stvorite idealno okruženje i pravilnu pripremu je pomoću savremenih mašina kao što su setvospremač i germinator. Ukoliko vam je teško da se odlučite u koju od ove dve priključne mašine da investirate, pročitajte članak do kraja.

Šta je setvospremač?

Setvospremač je jednostavne i robusne konstrukcije, namenjen za kvalitetnu i ekonomičnu predsetvenu pripremu zemlje. To je jedna od najvažnijih operacija u tehnološkom procesu proizvodnje ratarskih kultura.

Sastavljen je od: ramske konstrukcije, ravnajuće letve, radnih tela (S opruga) i ukoliko je veći model poseduje dva ili više krila. Ovo je osnovna verzija, ukoliko imate dodatnih želja i potreba možete zatražiti dodatke.

Zašto kupiti setvospremač?

Veoma važna mašina za svako seosko domaćinstvo koje se bavi poljoprivredom, a do sada dobijenim rezultatima jedno je od najboljih savremenih oruđa u poljoprivredi.

Omogućava pripremu setveneg sloja sitne i grudičaste zemlje, što pri padavinama sprečava pojavu zakorenjenosti tla i pripomaže boljem klijanju biljaka i žitarica. Tvrda posteljica i mek pokrivač je idealno okruženje koje će obezbediti optimalan prinos vaših useva. Pored osnovne fukncije, pripreme zemljišta za setvu, koristi se i za: aeracije pašnjaka, proređivanje njiva  zasejanih pšenicom, ljuštenja strništa, mehaničkog suzbijanja korovskih biljaka, itd.

Kako bi dali što bolje rezultate, najkvalitetniji setvospremači imaju dodatne funkcije. Ramske konstrukcije nisu kruto vezane za osnovnu gredu mašine, već se slobodno kreću oko horizontalne šipke, što joj omogućava da savladava neravnosti terena. Omogućeno je vrlo jednostavno podešavanje visine ramske konstrukcije, a na taj način podešava se radna dubina setvospremača.

I ono što je takođe bitno, kod modela setvospremača sa dodatnim radnim krilima omogućeno je hidraulično spuštanje i podizanje krila. Tako da ga vrlo jednostavno možete sklopiti i rasklopiti bez dodatnog alata i velike snage.

Šta je germinator?

Germinator je kompleksni setvospremač koji u jednom prohodu sprovodi kompletnu operaciju pripreme površinskog sloja zemljišta za setvu. Prvenstveno namenjeno za finu pripremu zemljišta, za setvu industrijskog bilja kao i povrtarskih kultura. Veoma je korisno ali i ekonomično oruđe, njime ćete dosta uštedeti vremena i goriva, a ovaj način se izbegava i nepotrebno gaženje zemljišta.

Svojom konstrukcijom germinator omogućuje da se postigne tačna radna dubina koja iznosi 3 – 8 cm, što je od suštinskog značaja za formiranje i stvaranje odgovarajućeg setvenog sloja: tvrde postreljice, ujednačene, tačne, podešene dubine, bez podizanja vlage iz dubljih slojeva veoma fino usitnjeni gornji sloj za ulaganje semena, ujednačene, tačne debljine gornji usitnjeni sloj se nabija, istiskuje se višak vazduha - sprečava isušivanje.

Zašto kupiti germinator?

U pooranom zemljištu sa samo jednim prohodom germinator obrazuje odličnu setvenu posteljicu (ujednačene, tačne, podešene dubine) i fino usitnjeni gornji sloj za ulaganje semena. Za sobom ostavlja odlične uslove koji su bitni kod određenih useva (šećerna repa, luk, itd) kod kojih se ovim načinom pripreme zemljišta mogu znatno povećati prinosi.

Najveća prednost germinatora je što samo jednim prohodom obezbeđuje optimalne uslove za dobar i podjednak rast useva. Samim tim, ukoliko posedujete veće površine zemljišta uštedećete vreme koje možete utrošiti na druge poslove, a takođe je jako i ekonomičan jer ćete uštedeti novac za gorivo, a gledajući na duže staze ušteda je velika.

Iako je konstrukcija mašine složena, podešavanje se sprovodi na veoma jednostavan način. Pored kvalitetne izrade, vrlo je lak za korišćenje i podešavanje, jednostavan sistem omogućava podešavanje različitih koraka radne dubine germinatora bez upotrebe dodatnog alata i poseduje hidraulično zatvaranje krila.

Germinator svojom konstrukcijom omogućava da se postigne tačna radna dubina koja iznosi 3 – 8 cm, , bez podizanja vlage iz dubljih slojeva, i fino usitnjeni gornji sloj za postavljanje semena, iz kog se istiskuje višak vazduha i time se sprečava isušavanje.

Gde kupiti kvalitetan setvospremač ili germinator?

Ukoliko želite da sada kupite setvospremač ili germinator, naš predlog je da pogledate mašine kompanije Hudjik.com koja predstavlja jednu od vodećih kompanija na domaćem tržištu kada su u pitanju priključne mašine.

Pored samih mašina, na njihovom shop-u pogledajte veliki broj delova za ove i mnoge druge mašine, koje možete poručiti online.

Na stranici “Prodajna mesta” pogledajte gde sve možete uživo videti mašine i popričati sa stručnim osobljem, a ukoliko niste u mogućnosti da posetite neko od prodajnih mesta možete ih pozvati telefonom.

 

Šta ćete danas kuvati?

Neodoljivi deserti