Koja su prava kupaca kod reklamacije robe kupljene na daljinu

Kada potrošač kupi proizvod na daljinu, izvan poslovnih prostorija trgovca, njemu Zakon o zaštiti potrošača garantuje pravo na odustajanje od kupovine u roku od dve nedelje.

Kupovina na daljinu se odnosi na situacije kada kupac ne može da vidi i isproba ono što pazari i ne može odmah da reaguje ako mu se roba ne sviđa. Pod ovim pojmom se podrazumeva i kada se kupuje preko interneta ili nabavlja proizvod pošto vas je trgovac nazvao telefonom sa namerom da sa vama zaključi ugovor ili kupi nešto na prezentaciji koju organizuje u restoranu, na plaži ili na drugom mestu koje nije trgovčeva poslovna prostorija, ili kada putujući trgovac "bane" na vrata i "uvali" neki proizvod.

Odustajanje od ugovora se vezuje za kajanje kupca koji se "zaleteo" i kupio nešto što mu se ne dopada i zato želi da ga vrati trgovcu.

- Na osnovu Zakona o zaštiti potrošača, kod kupoprodaje na daljinu potrošaču je zagarantovano pravo da odustane od ugovora u roku od 14 dana, bez navođenja razloga za odustajanje, što potrošač po pravilu čini putem obrasca koji je trgovac dužan da mu dostavi najkasnije sa robom. Kad bi potrošač u izjavi o odustajanju naveo razlog, trgovac bi mogao smatrati da on izjavljuje reklamaciju, što bi vodilo primeni potpuno drugih zakonskih pravila, koja za potrošača u ovoj situaciji nisu povoljna, a to je vođenje reklamacionog postupka - kaže Dejan Gavrilović iz Udruženja "Efektiva".

On dalje navodi da je predmet reklamacije po pravilu saobraznost u kojem se potrošači žale da proizvod ne funkcioniše valjano, da ima neki skriveni nedostatak, da nema osobine koje se očekuju od proizvoda iste vrste, da nema naročite osobine koje je potrošač od prodavca izričito zahtevao da ih ima, da usluga uopšte nije pružena ili je cena pogrešno obračunata. Gavrilović objašnjava da odustajanje od kupovine nema nikakve veze sa reklamacijom, i nema nikakve veze sa saobraznošću.

- Odustajanje od kupovine ima veze sa pokajanjem potrošača zato što je, na primer, za sebe ili nekog sebi dragog kupio cipele koje su savršeno ispravne, ali su za broj veće ili manje, ili zato što se osobi za koju je majica kupljena ne sviđa njena boja ili natpis. Upravo zato što se kaje što je kupio proizvod koji mu ne odgovara, potrošač ne treba da piše razlog zbog kojeg odustaje od kupovine i zbog kojeg vraća proizvod prodavcu - objašnjava Gavrilović.

Korak po korak

- Popunjavanje i slanje obrasca za odustajanje od ugovora (ako obrazac nije poslao trgovac, što mu je obaveza, može se napisati svojeručna pisana izjava o odustanka od ugovora)

- Popunjeni obrazac, bez navođenja razloga za odustajanje od ugovora, potrošač mora da pošalje trgovcu najkasnije u roku od 14 dana računajući od dana kada je robu primio

- Potrošač mora trgovcu da vrati i samu robu, neoštećenu, a praksa pokazuje - i u originalnoj ambalaži u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak.

- Preporučuje se da se obrazac i roba pošalju kao dve odvojene pošiljke

Ništa bez fotografije

Kod slanja obrasca i robe trebalo bi uraditi sledeće: popunjen i potpisan obrazac fotografisati ili skenirati, obrazac poslati preporučenom poštom, a u dostavnici izričito napisati da se trgovcu šalje "obrazac" ili "pisana izjava" o odustanku od ugovora broj taj i taj povodom kupovine te i te robe. Dostavnica kao dokaz o slanju poštom se takođe fotografiše ili skenira.

Izvor: direktno.rs

Lifestyle

Disclaimer I

Sve informacije na ovoj veb stranici objavljuju se u dobroj nameri i samo u opšte informativne svrhe. Veb stranica sombor.info ne daje nikakve garancije o potpunosti, pouzdanosti ili tačnosti objavljenih informacija. Svaka radnja koju preduzmete u vezi sa informacijama koje pronađete na ovoj veb stranici je na vaš sopstveni rizik i vlasnik sajta neće biti odgovoran za bilo kakve nastale gubitke i/ili štetu.

Disclaimer II

Materijal preuzet sa interneta smatra se javno dostupnim osim ako nije drugačije navedeno. U slučaju da postoji problem ili greška u vezi sa autorskim pravima na određenom materijalu, kršenje autorskih prava je učinjeno nenamerno.

Nakon predstavljanja dokaza o autorskim pravima, sporni materijal će odmah biti uklonjen sa sajta.