subota, 20 mart 2021 06:59

Raspored rada u akciji Mesec čistoće 2021

Ovde možete pročitati šta će sve obuhvatiti ovogodišnja akcija Mesec čistoće 2021. Takođe možete preuzeti i tabelu sa detaljnim rasporedom.

 U okviru akcije "Mesec čistoće 2021." otpad će se prikupljati sa javnih površina, ispred stambenih objekata.

Otpad je potrebno odložiti na mesto koje je pristupačno za manipulisanje radnim mašinama. Nije dozvoljeno odlaganje otpada u šančeve, na saobraćajnice kao ni pokraj bandera ili saobraćajnih znakova.

Prikupljeni otpad dozvoljeno je na javnu površinu odložiti najranije 24 časa pre termina odvoza, određenog rasporedom. Nepoštovanje ovih mera biće strogo sankcionisano od strane komunalne inspekcije koja će tokom akcije vršiti pojačan nadzor.

Pomenuta akcija je besplatna za sve građane, a dozvoljeno je odlaganje kabastog, biorazgradivog, baštenskog i manjih količina građevinskog otpada.

Preuzmite kompletan raspored ovde