U Apatinu sledeće nedelje odvoz džakiranog lišća sa javnih površina U Apatinu sledeće nedelje odvoz džakiranog lišća sa javnih površina
sreda, 30 novembar 2022 05:17

U Apatinu sledeće nedelje odvoz džakiranog lišća sa javnih površina

Obaveštavaju se građani Apatina, da će se u okviru tradicionalne jesenje akcije uređenja grada vršiti odvoz lišća sa javnih površina od 05.12.2022. do 09.12.2022. godine.

Akcija obuhvata odvoz sakupljenog lišća sa drveća, koje treba biti upakovano u vreće (džakove), dok ostali otpad koji se nađe pored lišća se neće odvoziti u okviru ove akcije (npr. granje, šut, građevinski i kabasti otpad itd.).

Odvoz se vrši po ustaljenom rasporedu odvoza komunalnog otpada, s tim da vreće sa lišćem treba ostaviti uz ivicu puta, kako bi bile što uočljivije.

Šta ćete danas kuvati?

Neodoljivi deserti