UREDNI UZORCI VODE NA SVIM KUPALIŠTIMA  U APATINU UREDNI UZORCI VODE NA SVIM KUPALIŠTIMA U APATINU
sreda, 17 avgust 2022 06:07

UREDNI UZORCI VODE NA SVIM KUPALIŠTIMA U APATINU

Na osnovu najnovije analize uzorkovane vode sa apatinskih kupališta, Zavod za javno zdravlje Sombor je konstatovao da analizirani uzorci površinske vode ODGOVARAJU zahtevima Pravilnika o parametrima ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, Sl.glasnik RS br. 74/2011 i Uredbe o granicnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje, Sl.glasnik RS br.50/2012. za II Klasu voda (II klasu čine vode koje se mogu upotrebljavati za sportove na vodi, rekreaciju i gajenje manje plemenitih riba).

Dunav je analiziran na lokacijama u zalivu kod restorana Plava ruža, „otvorenom“ Dunavu na istoj lokaciji, na kupalištu „Vagoni“, kao i kod čarde „Pčela“, popularnije kao Kupusinska čarda.

Kutak za roditelje

Šta ćete danas kuvati?

Saveti šefova kuhinje

Neodoljivi deserti