utorak, 21 decembar 2021 07:09

U ČETVRTAK 15. SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE APATIN

Razmatranje Izveštaja Predsednika komisija za sprovođenje komasacije u k.o. Kupusina

Predlog Odluke o budžetu opštine Apatin za 2022. godinu

Predlog Kadrovkog plana Opštinske uprave i Pravobranilaštva opštine Apatin za 2022. godinu

Predlog Odluke o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama

Predlog Odluke o određivanju ekonomske cene usluge celodnevnog i poludnevnog boravka dece u Predškolskoj ustanovi „Pčelica“ Apatin

Predlog Rešenja o utvrđivanju cene usluga celodnevnog i poludnevnog boravka dece u predškolskoj ustanovi „Pčelice“ Apatin

Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnim delatnostima na teritoriji opštine Apatin

Predlog Odluke o pribavljanju, raspolaganju, upravljanju i korišćenju
nepokretne stvari u javnoj svojini opštine Apatin

 

Predlog Rešenja o otuđenja građevinskog zemljišta u Bloku br. 2 u Apatinu u javnoj svojini opštine Apatin neposrednom pogodbom, i prenosi u svojinu Glik Veronike i Marković Irene iz Apatina

Predlog Rešenja o otuđenja građevinskog zemljišta u Apatinu u javnoj svojini opštine Apatin neposrednom pogodbom, i prenosi u svojinu Dragice Katić iz Prigrevice

Predlog Rešenja o otuđenja građevinskog zemljišta u Bloku 59 u Apatinu u javnoj svojini opštine Apatin neposrednom pogodbom, i prenosi u svojinu Kliska Ilije iz Apatina

Predlog Rešenja o otuđenja građevinskog zemljišta u Bloku 76 u Apatinu u javnoj svojini opštine Apatin neposrednom pogodbom, i prenosi u svojinu Nježić Slobodanu iz Apatina

Predlog Rešenja o otuđenja građevinskog zemljišta u Bloku 59 u Apatinu u javnoj svojini opštine Apatin neposrednom pogodbom, i prenosi u svojinu Radaković Dejanu iz Apatina

Predlog Rešenja o otuđenja građevinskog zemljišta u Bloku 68 u Apatinu u javnoj svojini opštine Apatin neposrednom pogodbom, i prenosi u svojinu Vaištanac Goranu iz Apatina

Predlog Rešenja o otuđenja građevinskog zemljišta u Bloku 112 u Apatinu u javnoj svojini opštine Apatin i prenosi u svojinu Bajagić Miljanu iz Apatina

Predlog Rešenja o otuđenja građevinskog zemljišta u Bloku 47 u Apatinu u javnoj svojini opštine Apatin i prenosi u svojinu Radaković Gordani iz Apatina

Predlog Rešenja o otuđenja građevinskog zemljišta u Bloku 28 u Apatinu u javnoj svojini opštine Apatin i prenosi u svojinu Rađenović Radovanu iz Apatina

Predlog Rešenja o otuđenja građevinskog zemljišta u Bloku 11 u Apatinu u javnoj svojini opštine Apatin i prenosi u svojinu Kseniji Španović iz Apatina

Predlog Rešenja o otuđenja građevinskog zemljišta u Bloku 34 u Apatinu u javnoj svojini opštine Apatin i prenosi u svojinu Vukoman Milanu iz Apatin

Razmatranje prve izmene godišnjeg programa poslovanja javnog preduzeća za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ Apatin

Razmatranje Programa poslovanja i posebnog programa na korišćenja subvencija Javnog preduzeća za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ Apatin za 2022. godinu

Razmatranje Godišnjeg programa poslovanja i posebnog programa za korišćenje sredstava iz subvencija Javnog komunalnog preduzeća „Naš dom“ Apatin za 2022. godinu

Razmatranje Operativnog plana zimske službe opštine Apatin na javnim putevima u opštini Apatin za 2021/22 godinu

Predlog Rešenja o obrazovanju Štaba zimske službe Opštine Apatin za 2021/2022 godinu

Predlog Rešenja o razrešenju člana Saveta za obrazovanje, kulturu i sport

Predlog Rešenja o imenovanju člana Saveta za obrazovanje, kulturu i sport

Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Gimnazije i stručne škole „Nikola Tesla“ Apatin

Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Gimnazije i stručne škole „Nikola Tesla“ Apatin

Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ Sonta

Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ Sonta

Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Tehničke škole sa domom učenika Apatin

Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Tehničke škole sa domom učenika Apatin

Predlog Rešenja o razrešenju Saveta za zdravlje opštine Apatin

Predlog Rešenja o imenovanju Saveta za zdravlje opštine Apatin

izvor:soapatin.org

Kutak za roditelje

Šta ćete danas kuvati?

Saveti šefova kuhinje

Neodoljivi deserti