JKP Usluga iz Odžaka napravila divlju deponiju, sud ih “častio” kaznom Foto: Ilustracija
petak, 19 mart 2021 07:34

JKP Usluga iz Odžaka napravila divlju deponiju, sud ih “častio” kaznom

Privredni sud u Somboru krajem februara ove godine doneo je presudu protiv JKP Usluga Odžaci, kojom je ovo preduzeće dužno da plati svega 30.000 dinara za pravljenje divlje deponije između Odžaka i Deronja, na kojoj su odlagali otpad. Ovo možda i ne bi bilo tako čudno, da preduzeće čiji je cilj smanjenje zagađenja, zapravo ne stvara još veće, kao i da u trenutku bacanja JKP Odžaci nije posedovalo neophodne dozvole za sakupljanje komunalnog otpada.

Kako portal Nova.rs saznaje, pravno lice JKP Usluga Odžači kažnjeno je sa 30.000 dinara jer je od 10. 3. 2014. do 18.5.2016. otpad odlagalo na deponiju koja ne ispunjava tehničke, tehnološke i druge uslove, kao i koja se nalazi na svega nekoliko stotina metara od naseljenih mesta.

Možda još skandaloznije od mizerno male presude jeste činjenica da je odgovorno lice pomenutog preduzeća Nikola Arsić kažnjeno sa svega 5.000 dinara.

JKP Odžaci, preduzeće koje bi zapravo trebalo da reguliše otpad i radi na njegovom smanjenju, za dve godine napravilo je praktično napravilo divlju deponiju, a po svemu sudeći, nije isključeno da, i pored presude, otpad odlažu na istom mestu.

Takođe, ne treba zameriti činjenicu i da za prestup koje se JKP Odžaci stavlja na teret, bar prema zakonu, preti kazna od 1.500.000,00 do 3.000.000,00 dinara, pa se postavlja pitanje kako je Privredni sud u Somboru doneo ovako nisku kaznu.

Sretenije Bašić, zastupnik Ekološkog udruženja “Da sačuvamo Vojvodinu” koje je podnelo prijavu protiv JKP Odžaci, kaže da su ovako mizerne kazne, nažalost, uobičajena praksa sudova i tužilaštva u Srbiji kada je reč o ekološkim zagađivačima.

“Postalo je uobičajena praksa da donose takve odluke. Postoji mnoštvo prijava za privredni prestupe koje nisu ni procesuirane, upravo zato što je nadležno tužilaštvo dovelo do zastarelosti. Znači, propustili su da postupe po tim dokazima koje smo slali uz prijave. Redovno smo podnosili krivične pijave protiv inspektora za zaštitu životne sredine, koji nisu postupali u skladu sa svojim ovlašćenjima, međutim, nekako od toga na kraju ne bude ništa”, kaže Bašić.

On dodaje i da je Javno komunalno predzeće Usluga Odžači, u vreme kada su podneli prijavu, nisu ni imali dozvolu za sakupljanje i transport komunalnog otpada.

“JKP Usluge Odžaci u tom trenutku, kada smo mi podneli krivičnu prijavu, a pretpostavljam još uvek, nije imalo dozvolu za sakupljanju i transport komunalnog otpada. Ono što je veliki problem jeste to što Ministarstvo za zaštitu životne sredine neosnovano tvrdi da nije nadležno da vrši nadzor nad poverenim poslovima inspekcijskog nadzora, te da oni, po Zakonu o inspekcijskom nadzoru, vrše isključivo koordinaciju inspekcijskog nadzora. Po tome ispada da niko nije nadležan”, kaže Bašić i dodaje:

“Mi smo nemoćni! Mi kao ekološka organizacija pokušavamo da obezbedimo poštovanje zakona. Podnosimo prijave, ali se sve završilo kako se završilo. Po ovoj kazni koja je izrečena može samo da se zaključi da je naše pravosuđe toliko nezavisno i samostalno da može da radi mimo zakona. Ne treba da pominjem da JKP Usluga Odžaci i dalje odlažu otpad na seoskim deponijama, na kojima ne bi trebalo da to rade”, ističe Bašić.

nova.rs