Vladimir Đurović novi predsednik Skupštine opštine Kula Vladimir Đurović novi predsednik Skupštine opštine Kula
četvrtak, 25 mart 2021 06:24

Vladimir Đurović novi predsednik Skupštine opštine Kula

Juče je održana sedamnaesta po redu sednica Skupštine opštine Kula.

Sednicu lokalnog parlamenta je otvorila zamenica predsednika SO Kula Zorica Demoković, a sednica je počela minutom ćutanja zbog smrti Bobana Damjanovića. Pre usvajanja dnevnog reda odbornik SPS doktor Velibor Vasović je apelovao, kako na odbornike, tako i na celokupnu javnost da se intenzivira vakcinacija na teritoriji opštine, jer je to jedini način da se obuzda epidemija korona virusa, to je stav i Srpskog lekarskog društva i Akademije medicinskih nauka.

Prva tačka dnevnog reda kojom su se bavili odbornici bila je prestanak mandata odbornika i potvrđivanje mandata. Mandatsko-imunitetska komisija je predložila da se mandat dodeli Draganu Zejaku, cariniku iz Sivca, kandidatu za odbornika sa liste Odbornička grupa „Aleksandar Vučić – Zato što volimo Kulu“. Većinom glasova Skupština je donela rešenje kojim je potrđen mandat odborniku Zejaku, nakon čega je on položio i zakletvu.

Usledio je potom izbor predsednika SO Kula. Podnesen je samo jedan predlog, a obrazložio ga je predstavnik predlagača Milan Kondić, zamenik šefa odborniče grupe „Aleksandar Vučić – Zato što volimo Kulu“ i saopštio da je kandidat za predsednika SO Kula, Vladimir Đurović, preduzetnik iz Kule, odbornik sa liste „Aleksandar Vučić – Zato što volimo Kulu“, a njegovu kandidaturu su potpisima potvrdile i odborničke grupe „Zato što volimo Kruščić“ i Savez vojvođanskih Mađara. Nakon tajnog glasanja i prebrojavanja glasačkih listića konstatovano je da je glasalo 28 odbornika, te da je sa 24 glasa za, 1 protiv, dok su tri glasačka listića bila nevažeća, Vladimir Đurović izabran za novog predsednika SO Kula, pa je preuzeo predsedavanje sednicom.

Najviše rasprave usledilo je prilikom razmatranja Predloga Odluke o budžetu opštine Kula za 2021. godinu – prvom rebalansu budžeta. Uvodničar je bio Zoran Vignjević, rukovodilac Odeljenja za finansije i privredu. Uz podsećanje da je budžet za 2021. godinu planiran u iznosu od milijardu 613 miliona dinara, osnovni razlog rebalansa je uvođenje grejs perioda u otplati postojećih kreditnih zaduženja, ali i dobijanje saglasnosti Ministarstva finansija za novo kreditno zaduženje od 166 miliona dinara sredstva za završetak izgradnje prve faze Sportsko-rekreativnog centra u Kuli. O rebalansu budžeta je govorio i predsednik opštine Damjan Miljanić, sa posebnim naglaskom na novo kreditno zaduženje koje, prema njegovim rečima neće dramatično uticati na funkcionisanje budžeta, te da nijedna planirana investicija neće biti ugrožena. Svoje primedbe na predloženi rebalans budžeta izneli su predstavnici odborničkih grupa Grupe građana „Kritična masa“ i „Socijalističke partije Srbije-Ivica Dačić“. Većinom glasova odbornika usvojen je rebalans budžeta opštine Kula za 2021. godinu.

Odbornici su potom razmatrali Predlog odluke o zaduživanju opštine Kula, koji je obrazložio Zoran Vignjević, rukovodilac Odeljenja za finansije i privredu, rekavši da je predloženo da se opština kod komercijalnih banaka zaduži za 166 miliona dinara, a ta sredstva su namenjena za završetak prve faze projekta Sportsko-rekreativnog centra u Kuli. Uz ponovljene primedbe koje su se čule i prilikom prethodne tačke dnevnog reda, kada se raspravljalo o rebalansu budžeta, Odluka o zaduživanju opštine Kula je usvojena većinom glasova prisutnih odbornika. Odbornici su na današnjem skupštinskom zasedanju većinom glasova doneli i Odluku o angažovanju eksterne revizije konsolidovanog završnog računa ošptinskog budžeta za 2020. godinu. Na današnjoj sednici Skupštine opštine Kula donesena je Odluka o postavljanju privezišta za čamce privremenog karaktera na vodnom zemljištu kanala Vrbas-Bezdan na teritoriji opštine Kula, a donesena je i Odluka o prihvatanju udela bez naknade u kapitalu FULL PROTECT iz Beograda, firmi koja se bavi protivpožarnom zaštitom. Pred odbornicima se našao i Izveštaj o radu Štaba za vanredne situacije opštine Kula za 2020. godinu, a podneo ga je Zoran Rakić, zamenik predsednika Štaba. Izveštaj je usvojen bez rasprave većinom glasova odbornika. Pažnja odbornika bila je posvećena i razmatranju Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog prduzeća „Prečistač Vrbas – Kula“ za 2021. godinu, kao i Rešenja o davanju saglasnosti na Poseban program za korišćenje sredstava iz budžeta opštine Vrbas i Kula Javnom komunalnom preduzeću „Prečistač Vrbas-Kula“ za 2021. godinu. O trenutnoj situaciji u vezi sa prečistačem je govorio Ranko Mitrović, vršilac dužnosti direktora tog komunalnog preduzeća. Oba rešenja su doneta većinom glasova prisutnih odbornika. Pri kraju današnjeg skupštinskog zasedanja konstatovana je ostavka člana Opštinskog veća Miloša Delibašića, a umesto njega odbornici su tajnim glasanjem većinom glasova za novog člana Opštinskog veća izabrali Veselina Đurđevića iz Crvenke. Razmatrana su i doneta predložena kadrovska rešenja, a sednica lokalnog parlamenta je završena odborničkim pitanjima.