4,7 MILIONA ZA RAŠČIŠĆAVANјE DIVLJE DEPONIJE U STANIŠIĆU 4,7 MILIONA ZA RAŠČIŠĆAVANјE DIVLJE DEPONIJE U STANIŠIĆU
četvrtak, 11 avgust 2022 08:03

4,7 MILIONA ZA RAŠČIŠĆAVANјE DIVLJE DEPONIJE U STANIŠIĆU

Na javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje realizacije projektnih aktivnosti – rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada – sanacija i rekultivacija divlјih deponija i degradiranih površina na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2022. godini, koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Gradu Somboru dodelјena su sredstva u iznosu od 2.500.000 dinara.

Ova sredstva namenjena su za sufinansiranje projekta „Izrada sanacionih mera sa uklanjanjem odnetog otpada i pošumlјavanjem divlјe deponije u Stanišiću“, a Grad Sombor je obezbedio još 2.200.000 dinara za sanaciju deponije na ovoj lokaciji.

Član Gradskog veća za oblast zaštite životne sredine Slobodan Stanić još jednom je uputio apel sugrađanima da za odlaganje otpada koriste usluge JKP “Čistoća“ kako bi sačuvali životnu sredinu i zaštitili zdravlјe lјudi, bilјnog i životinjskog sveta.

Kutak za roditelje

Šta ćete danas kuvati?

Saveti šefova kuhinje

Neodoljivi deserti