Nova oprema stigla u somborsku bolnicu Nova oprema stigla u somborsku bolnicu
utorak, 09 avgust 2022 06:43

Nova oprema stigla u somborsku bolnicu

Kako bi se pobolјšali uslovi dijagnostike i lečenja, u somborsku bolnicu „Dr Radivoj Simonović“ su stigle baterijska oscilatorna testera i pištolј za automatsku biopsiju za potrebe Odelјenja za hirurgiju, a bez nove akvizicije nije ostala ni bolnička Služba za radiologiju, koja je dobila ultrazvučni aparat visoke klase sa linearnom i konveksnom sondom za potrebe Službe za radiologiju.

Sve to nabavlјeno je na osnovu Javnog konkursa Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo za finansiranje odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2022. godini.

Time je na Odelјenju hirurgije značajno olakšan rad i podignut standard izvođenja operativnog zahvata kod amputacije donjih ekstremiteta kao i omogućena primena savremene dijagnostičke metode u lečenju karcinoma dojke, pri čemu su uzorci dobijeni ovom metodom dovolјni za dalјu analizu receptorskog statusa čijom verifikacijom se određuje dalјi personalizovani način lečenja pacijentkinje u slučaju otkrivanja maligne bolesti. Sa druge strane, u sklopu Službe za radiologiju Opšte bolnice Sombor, nalaze se tri kabineta za ultrazvučnu dijagnostiku, a do sada su sredstvima Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo nabavlјena dva nova savremena uređaja. Novom nabavkom trećeg aparata omogućen je rad u sva tri kabineta i time obezbeđena adekvatna i brza dijagnostika, primena najsavremenijih dijagnostičkih protokola za radiološku oblast, ubrzan proces rada i omogućeno smanjenje liste čekanja.

Kako uz dobre vesti obično ide i neka koja „sreću kvari“, u prepodnevnim satima u četvrtak je na četvrtom spratu Hirurškog bloka, tačnije u pomoćnoj prostoriji Odelјenja za hirurgiju, smeštenoj pored lifta izbio manji požar. Zahvalјujući brzoj intervenciji zaposlenog medicinskog osoblјa i radnika tehničke službe Opšte bolnice Sombor, svi pacijenti su brzo evakuisani iz ugroženih bolesničkih soba i bezbedno zbrinuti. Da šteta, na sreću, ipak ostane minimalna, postarali su se profesionalni vatrogasci Sektora za vanredne situacije MUP-a, koji su pristigli za svega četiri minuta i munjevitom reakcijom ugasili požar i sprečili dalјe širenje vatre.

Izvor: Dnevnik.rs

Kutak za roditelje

Šta ćete danas kuvati?

Saveti šefova kuhinje

Neodoljivi deserti