četvrtak, 23 jun 2022 07:46

Guma S iz Sombora planira dogradnju i promenu namene fabrike plastičnih uređaja u fabriku za preradu gume

Investitor Guma S iz Sombora planira dogradnju i promenu namene fabrike plastičnih uređaja u fabriku za preradu gume. Novoprojektovanom dogradnjom omogućiće se povećanje kapaciteta postojećeg objekta za potrebe fabrike za preradu gume. Planirani broj zaposlenih nakon proširenja je 50.

Spratnost objekata, za postojeći proizvodni objekat spratnost je P, osim dela za smeštaj i rad administracije gde je spratnost P+2. Novoplanirana dogradnja je spratnosti P, a na jednom delu gde se planira spratnost P+1.

Planirana dogradnja izvešće se duž severoistočne fasade postojeće hale, sa kojom će činiti jedinstvenu celinu. Dimenzija dograđenog dela je 12,08 m x 90,66 m, spratnosti P i P+1.

U prizemlju dograđenog dela nalazi se proizvodna linija za preradu gume, kancelarijski deo, mokri čvorovi i horizontalne i vertikalne komunikacije. Na spratu se nalazi kantina, prostorije za presvlačenje sa tuševima, mokri čvorovi i prostorija za predavanje sa horizontalnim i vertikalnim komunikacijama. Za vertikalnu vezu između etaža projektuju se trokrake stepenice i lift.

Bruto prizemlja je 5.204 m2 (4.109 m2 + 1.095 m2), a nadzemno 6.125 m2 (4.539 m2 + 1.586 m2). Površina parcele iznosi 10.878 m2.

Broj parking mesta na parceli je 29.

Pristup lokaciji moguć je iz Ulice Staparski put koja prolazi duž severozapadne granice parcele 9462/1, KO Sombor I.

U okviru dvorišta planirane su:

- pristupne saobraćajnice;
- parking za putnička vozila;
- parking za bicikle;
- pešačke staze;
- manipulativni prostori;
- uređena zelena površina;
- drvored iznad parkinga sa srednjim rastinjem;
- kontejneri za odlaganje otpada.

Obrađivač projekta je Lasta projekt iz Novog Sada.

izvor:ekapija.com

Kutak za roditelje

Šta ćete danas kuvati?

Saveti šefova kuhinje

Neodoljivi deserti