utorak, 21 jun 2022 08:12

UVERENJA LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE SOMBOR DOSTUPNA NA KLIK GRAĐANIMA I PRIVREDI

Građanima i privrednicima je omogućeno da putem nove usluge eUverenje na Portalu lokalne poreske administracije lpa.gov.rs dobiju elektronsko uverenje da su izmirili obaveze po osnovu lokalnih javnih prihoda koje utvrđuje i naplaćuje Lokalna poreska administracija Sombor (porez na imovinu, taksa za isticanje firme, naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine i dr.) bez odlaska na šaltere.

Putem Portala LPA građani u par klikova mogu da podnesu zahtev za dobijanje ovog uverenja, a elektronski dokument mogu da preuzmu ili na Portalu LPA ili u svom eSandučetu na Portalu eUprava.

Za korišćenje ove usluge potrebno je da građani budu elektronski identifikovani kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, bez obzira da li je u klaudu ili na smart kartici/ USB tokenu.

Zahtev za dobijanje uverenja mogu podneti fizička lica, preduzetnici i pravna lica.

Kako do eUverenja:

  • Potrebno je da budete registrovan korisnik na Portalu eUprava visokim nivoom pouzdanosti (kvalifikovanim elektronskim sertifikatom u klaudu, na kartici ili USB tokenu). Više informacija kako do besplatnog sertifikata u klaudu dostupno je ovde.
  • Prijavite se na Portal https://lpa.gov.rs
  • Iz menija izaberite opciju Uverenja i popunite podatke.
  • Ukoliko svrha izdavanja ovog uverenja zahteva plaćanje administrativne takse, to možete uraditi elektronski na Portalu LPA.
  • Nakon što podnesete zahtev, lokalna poreska administracija ima rok od 8 dana da vam izda elektronsko uverenje koje možete preuzeti ili na Portalu LPA ili u svom eSandučetu na Portalu eUprava.                                                                                                             

 

Kutak za roditelje

Šta ćete danas kuvati?

Saveti šefova kuhinje

Neodoljivi deserti