sreda, 12 januar 2022 08:15

SEDNICA GRADSKOG VEĆA: SPREMAN GODIŠNJI PLAN ZA RASPISIVANJE JAVNIH KONKURSA

Gradsko veće grada Sombora održalo je danas 80. sednicu na čijem dnevnom redu se našlo četrnaest tačaka.

Članovi Gradskog veća prihvatili su Godišnji plan raspisivanja javnih konkursa koji su od javnog interesa za Grad Sombor u 2022. godini, kao i predloge za raspisivanje javnih konkursa za  finansiranje i sufinansiranje u oblasti sporta; projekata, programa i manifestacija u kulturi; programa i projekata udruženja iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, kao i za realizaciju Lokalnog akcionog plana za decu u 2022. godini. Ova četiri javna konkursa biće objavljena u petak, 14. januara, na zvaničnom sajtu Grada Sombora, kao i u „Somborskim novinama“, a uskoro se očekuje i raspisivanje ostalih gradskih konkursa.

Gradsko veće prihvatilo je predlog za donošenje pravilnika u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i Odlukom o budžetu Grada Sombora za 2022. godinu, kojima se regulišu postupci donošenja i izmena finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika budžeta grada; način korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno računa Konsolidovanog računa trezora grada Sombora; način i postupak prenosa neutrošenih budžetskih sredstava na račun izvršenja budžeta grada Sombora za 2022. godinu, a prihvaćeni su  i finansijski planovi iz oblasti društvenih delatnosti za 2022. godinu.

 

Šta ćete danas kuvati?

Saveti šefova kuhinje

Neodoljivi deserti

  • BELA PITA

    Deserti 20. 01. 2022.

    BELA PITA Za nas je bela pita oduvek bila limun pita. Ovaj kolač takvog pamtim i takvog želim da ga pamtim. Divne tanke korice[…]

    Read more...