Somborska bolnica traži doktore, medicinske sestre, pomoćne radnike... Somborska bolnica traži doktore, medicinske sestre, pomoćne radnike...
petak, 30 oktobar 2020 05:24

Somborska bolnica traži doktore, medicinske sestre, pomoćne radnike...

Opšta bolnica Dr Radivoj Simonović u Somboru raspisuje oglas za prijem u rani odnos više lice na različitim pozicijama.

O G L A S

I
Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom DVOJE (2) DOKTORA MEDICINE za obavljanje poslova:
1. DOKTORA MEDICINE na Odeljenju za prijem, trijažu i zbrinjavanje urgentnih stanja, Sektor za zajedničke medicinske delatnosti – JEDAN (1) IZVRŠILAC, zbog zamene zaposlene koja je privremeno sprečena za rad – najduže do njenog povratka sa bolovanja odnosno porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, odnosno
2. DOKTORA MEDICINE na Odeljenju za prijem, trijažu i zbrinjavanje urgentnih stanja, Sektor za zajedničke medicinske delatnosti – JEDAN (1) IZVRŠILAC, zbog zamene zaposlene koja je privremeno sprečena za rad – najduže do njenog povratka sa bolovanja.

II
Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom PETORO (5) MEDICINSKIH SESTARA-TEHNIČARA za obavljanje poslova:
1. MEDICINSKE SESTRE/ TEHNIČARA NA INTENZIVNOJ NEZI NIVOA 2 – ODSEKA ZA INTENZIVNU TERAPIJU KARDIOLOŠKIH BOLESNIKA na Internom odeljenju, Sektor za internističke grane – DVOJE (2) IZVRŠILACA, zbog povećanog obima posla a na period najviše do tri (3) meseca, odnosno
2. MEDICINSKE SESTRE/ TEHNIČARA NA OSTALIM BOLNIČKIM ODELJENJIMA na Odeljenju za neurologiju, Sektor za internističke grane – DVOJE (2) IZVRŠILACA, zbog zamene zaposlenih koji su privremeno sprečeni za rad – najduže do njihovog povratka sa bolovanja, odnosno
3. MEDICINSKE SESTRE/ TEHNIČARA NA INTENZIVNOJ NEZI NIVOA 2 na Odeljenju za neurologiju, Sektor za internističke grane – JEDAN (1) IZVRŠILAC, zbog povećanog obima posla a na period najviše do tri (3) meseca.

III
Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom JEDNE (1) MEDICINSKE SESTRE-TEHNIČARA ili GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKE SESTRE za obavljanje poslova:
1. MEDICINSKE SESTRE/ TEHNIČARA U OPERACIONOJ SALI na Odeljenju za ginekologiju i akušerstvo, Služba za ginekologiju i akušerstvo – JEDAN (1) IZVRŠILAC, zbog zamene zaposlene koja se nalazi na porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta – najduže do njenog povratka sa porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, ali ne duže od zaključno sa 21. januarom 2021. godine.

IV
Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom TROJE (3) POMOĆNIH RADNIKA SA NIŽOM STRUČNOM SPREMOM za obavljanje poslova:
1. SPREMAČA/ SPREMAČICE PROSTORIJA U KOJIMA SE PRUŽAJU ZDRAVSTVENE USLUGE u Odseku za održavanje higijene pri Odeljenju za sanitarni nadzor, održavanje higijene i zaštitu životne sredine, Služba za tehničke i druge poslove – JEDAN (1) IZVRŠILAC, zbog zamene zaposlene koja je privremeno sprečena za rad – najduže do njenog povratka sa bolovanja, odnosno
2. SPREMAČA/ SPREMAČICE PROSTORIJA U KOJIMA SE PRUŽAJU ZDRAVSTVENE USLUGE – III GRUPE u Odseku za održavanje higijene operacionih sala pri Odeljenju za sanitarni nadzor, održavanje higijene i zaštitu životne sredine, Služba za tehničke i druge poslove – DVOJE (2) IZVRŠILACA, zbog zamene zaposlenih koji su privremeno sprečeni za rad – najduže do njihovog povratka sa bolovanja.

PROČITAJTE CE OGLAS

Šta ćete danas kuvati?

Saveti šefova kuhinje

Neodoljivi deserti