U planu modernizacija gradskog stadiona u Somboru - Nove tribine, tereni i hotel za smeštaj sportista U planu modernizacija gradskog stadiona u Somboru foto: Shutterstock
ponedeljak, 25 maj 2020 11:55

U planu modernizacija gradskog stadiona u Somboru - Nove tribine, tereni i hotel za smeštaj sportista

Gradski stadion u Somboru trebalo bi da dobije brojne dodatne sadržaje poput novih sportskih terena, pa čak i hotela. To se vidi iz Plana detaljne regulacije koji je Grad Sombor stavio na uvid javnosti.

Dokumentacionu osnova plana detaljne regulacije poslovno-sportske zone oko gradskog stadiona izradilo je JKP Prostor iz Sombora, a investitor je Grad.

Kako je navedeno u planu, cilj njegove izrade je unapređenje postojećih sadržaja objekta stadiona i zone oko njega.

U okviru samog objekta stadiona planirano je uređenje i gradnja novih tribina, kao i rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih terena. U planu je gradnja terena za mali fudbal i rukomet, za košarku i odbojku i odbojku na pesku, proširenje atletske staze, zatim, proširenje istočne i gradnja zapadne tribine, kao i tribine uz pomoćni teren.

Takođe, planom je omogućena i izgradnja objekta u funkciji sportskog turizma – hotela za smeštaj sportista, a uz njega i parkinga, pešačkih staza i parkovskog zelenila.

U planu je i proširenje poslovne zone oko stadiona novim sadržajima ugostiteljstva i trgovine, a gradiće se i nove ulice, parking za putničke automobile i autobuse, pešačko-biciklistička staza, javna rasveta, atmosferska kanalizacija, urbani mobilijar i zelenilo.

Jugoistočno od stadiona planirana je izgradnja hipodroma i uređenje park-šume, pa je te prostore, koako stoji u planu, povezati pešačko-biciklističkim mostom.

Plan detaljne regulacije nalazi se na javnom uvidu do 22. juna 2020 godine.

Izvor: eKapija

Šta ćete danas kuvati?

Saveti šefova kuhinje

Neodoljivi deserti

  • BELA PITA

    Deserti 20. 01. 2022.

    BELA PITA Za nas je bela pita oduvek bila limun pita. Ovaj kolač takvog pamtim i takvog želim da ga pamtim. Divne tanke korice[…]

    Read more...