U toku je javni poziv za dodelu Oktobarske nagrade grada SomboraU toku je javni poziv za dodelu Oktobarske nagrade grada Sombora

Povodom obeležavanja dana oslobođenja Sombora od fašističke okupacije, 21. oktobra, Grad Sombor i ove godine dodeliće Oktobarsku nagradu pojedincu kao priznanje za rezultate u višegodišnjem radu od značaja za Grad Sombor.

Predloge za dodelu Oktobarske nagrade mogu podneti pojedinci, grupe građana i institucije, odnosno pravna i fizička lica sa sedištem na teritoriji Grada Sombora prijavom na javni poziv. Predlozi se podnose Komisiji u pisanoj formi sa obrazloženjem koje sadrži biografske podatke o kandidatu i rezultate rada kandidata.

Obrazloženi predlozi u zatvorenim kovertama dostavljaju se lično u Uslužnom centru Gradske uprave rada Sombora, ili putem pošte na adresu: Gradska uprava grada Sombora, Odeljenje za duštvene delatnosti, Komisija za sprovođenje postupka za utvrđivanje predloga za dodelu povelje i nagrade, Trg Cara Uroša 1. 25101 Sombor, sa naznakom „Predlog za Oktobarsku nagradu-ne otvarati“.
Prijavljivanje traje do 25. septembra 2020. godine.

Originalni Javni poziv za dodelu Oktobarske nagrade Grada Sombora pogledajte ovde.

WEB preporuke

učitavanje...
Top
Ovaj sajt koristi cookies kako bi poboljšao vaše iskustvo. More details…