petak, 28 januar 2022 08:09

ARMIN FARKAŠ U POSETI CENTRU ZA SOCIJALNI RAD APATIN

Danas je u poseti Centru za socijalni rad Apatin bio Armin Farkaš, zamenik pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Ovu posetu inicirao je kolektiv Centra za socijalni rad, na čelu sa direktorkom Nikolinom Sučević.

Sučević je izrazila zadovoljstvo ovom posetom i time što Sekretarijat prepoznaje kvalitet rada ove ustanove. Ideja je bila da se kroz ovu posetu afirmišu nove usluge koje je Centar počeo da pruža pre nekoliko meseci, pa su tom prilikom gosti i domaćini obišli senzornu sobu.

-To su pre svega usluge dodatne podrške za decu koja imaju teškoće u razvoju, jer je ovo krenulo prvo kao neki pilot projekat i isprobavanje kako bi ta usluga zaživela kod nas. U prva tri meseca smo imali 39 zahteva za korišćenje ove usluge.

O budućim projektima vezanim za širenje opsega rada ustanove, Nikolina Sučević je izdvojila sledeće.

-Ideja je da ovo postane jedan centar za ranu prevenciju, skrining i intervenciju gde će i deca imati podršku, ali i roditelji, kroz savetovalište, kroz razne edukacije, radionice.

Armin Farkaš je ovom prilikom istakao da je zadovoljan radom Centra za socijalni rad, kao i da smatra da građani imaju izuzetno kvalitetan servis u pogledu socijalne zaštite.

-Prvo sam posetio Centar za socijalni rad, gde sam se upoznao sa kolektivom. Zatim smo došli tu da pogledamo dnevni boravak za odrasla lica i senzornu sobu. Smatram da izuzetno veliki stepen razvijenosti lokalnih usluga, sem onih koje CSR pruža, pokrivaju veliki korpus korisnika socijalne zaštite. Apatin je primer dobre prakse socijalne zaštite.

Senzorna soba, koju od skoro u okviru svojih usluga ima ovaj Centar, služi osobama koje imaju poremećaje vezane za senzorne veštine. Ova interaktivna soba potpomaže stimulaciju čula sluha, vida, dodira i mirisa. Veliki broj korisnika senzorne sobe govori u prilog opravdanosti ulaganja sredstava lokalne samouprave u ovakvu vrstu usluge.

izvor:soapatin.org

Šta ćete danas kuvati?

Saveti šefova kuhinje

Neodoljivi deserti