utorak, 11 januar 2022 08:19

Konkurs za projekte od javnog interesa u oblasti socijalne zaštite na teritoriji opštine Apatin

Opština Apatin raspisala je Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti socijalne zaštite na teritoriji opštine Apatin za 2022. godinu. Finansiranje i sufinansiranje programa i projekata tiče se unapređenja usluga iz oblasti socijalne zaštite, a koje sprovode registrovana udruženja sa teritorije apatinske opštine.

Predlozi programa moraju se odnositi na prioritetne oblasti, kao što su podsticanje unapređenja rada udruženja, podizanje nivoa svesti u zajednici i jačanje kapaciteta udruženja radi postizanja jednakih mogućnosti za društveno osetljive kategorije stanovništva, sprovođenje aktivnosti socio-humanitarnog karaktera, kao i aktivnosti koje doprinose smanjenju socijalne isključenosti osetljivih grupa. Osim toga, projekti i programi moraju podsticati razvoj socijalne zaštite, poboljšanje kvaliteta života sugrađana iz osetljivih grupa, sa naročitim osvrtom na osobe sa invaliditetom.

Lokalna samouprava za potrebe ovog konkursa izdvojiće sredstva u iznosu od 6 miliona dinara. Pravo na konkurisanje imaju sva udruženja čije se osnovne delatnosti tiču usluga iz oblasti socijalne zaštite. Rok za prijavu je do 20. januara tekuće godine.

izvor:025info.rs

 

Šta ćete danas kuvati?

Saveti šefova kuhinje

Neodoljivi deserti