sreda, 08 decembar 2021 07:07

JAVNI UVID KOMASACIONE PROCENE ZEMLJIŠTA U K.O. SONTA

Obaveštavaju se učesnici komasacije u K.o Sonta da je pregledni plan starog stanja Komasacione procene zemljišta izložen na javni uvid u prostorijama mesne zajednice Sonta (kancelarija broj 24) i na sajtu opštine Apatin https://www.soapatin.org/ . Javni uvid traje 15 dana, počevši od 08. decembra 2021. godine.

Učesnici komasacije koji imaju primedbu na komasacionu procenu mogu pismeno dostaviti istu u mesnu zajednicu Sonta, kancelarija broj 25 u vremenu trajanja izlaganja.

izvor:soapatin.org

Šta ćete danas kuvati?

Saveti šefova kuhinje

Neodoljivi deserti