petak, 19 novembar 2021 07:50

POSLE REKONSTRUKCIJE PARKINGA KOD MAKSIJA, PARKIRANJE I DALJE PROBLEM

Letos je rekonstruisan parking iza Maksija. Prostor jeste lepši, ali na žalost ne i funkcionalniji. Istovremeno, sa druge strane Tržnog centra, na početku ulice Miloša Obilića, na mestu zelene površine, u nedostatku parking mesta, nastao je, nasut šljunkom, improvizovani parking.

Kad je završena rekonstrukcija parkinga iza Maksija, ono što je upalo u oči je činjenica da je sada mnogo manje parking mesta, nego što je bilo pre rekonstrukcije. Ovo je posebno bitno, budući da se radi o prostoru oko pijace i u centru grada, te se svakako trebalo voditi računa o funkcionalnosti novog parkinga. A nije, jer novi parking ima šest mesta manje.

Po rečima Petra Rašete, diplomiranog inženjera saobraćaja i sudskog saobraćajnog veštaka, prostor za parkiranje vozila se planira i gradi zbog potreba, a ne zbog ukrasa. Takođe, broj potrebnih parking mesta se proračunava za svaki prostor ponaosob i zavisi od delatnosti koje se na tom prostoru obavljaju.

-U konkretnom slučaju, na ovom prostoru se nalaze dva velika tržna centra i gradska pijaca, koja imaju ogromnu privlačnu moć i funkcije koje zahtevaju velik broj parking mesta. Dokaz ovoj tvrdnji je veoma čest slučaj da su sva mesta popunjena, a u vreme pijačnih dana vozila se parkiraju i na komunalnim zelenim površinama. Zato, sa stručne strane, ne razumem potez onoga koji je rekonstruisao postojeći parking prostor, tako što je smanjio broj parking mesta, objašnjava Rašeta.

Osim toga, na novom parkingu, ni jedno parking mesto nije predviđeno za invalide. I ono jedino, koje se nalazilo pored ulaza u Maksi, pretvoreno je u parking za bicikla.

Označenog parking mesta za invalide nema ni na parkingu u okviru Tržnog centra što, uostalom, ne treba ni da čudi, jer taj parking zvanično i ne postoji (kao i put), pošto se nalazi na privatnom posedu, zbog čega nikad nije ni obeležavan kao ostali parkinzi u blizini.

I, kao potvrda manjka parking mesta oko Tržnog centra, nedugo posle rekonstrukcije parkinga iza Maksija, nikao je improvizovani parking u ulici Miloša Obilića, preko puta Idee. Nasut je šljunkom i, najčešće, pun.

I, ima šest parking mesta. Upravo onoliko koliko ih je manje iza Maksija...

izvor:apatinskenovine.rs

Šta ćete danas kuvati?

Saveti šefova kuhinje

Neodoljivi deserti