utorak, 16 novembar 2021 07:32

NSZ PODSTIČE ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

 

U cilju podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom, Nacionalna služba za zapošljavanje nudi niz mera i programa namenjenih poslodavcima i nezaposlenim licima, koji se realizuju se kroz javne pozive i konkurse. Jedan od konkursa koji su aktivni otvoreni tokom čitave cele godine je Javni konkurs za subvenciju zarade osoba sa invaliditetom bez radnog iskustva.

Poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli osobu sa invaliditetom bez radnog iskustva, ima pravo na subvenciju zarade za tu osobu u trajanju od 12 meseci od dana zasnivanja radnog odnosa. Ova Subvencija se odobrava na osnovu podnetog zahteva poslodavca, u visini od 75% ukupnih troškova zarade sa pripadajućim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, ali ne više od minimalne zarade. Subvencija zarade odobrava se poslodavcu pod uslovom da poslodavac zapošljava osobu sa invaliditetom prijavljenu na evidenciju nezaposlenih lica koja nema iskustva na poslovima na kojima se zapošljava.

Sve dodatne informacije o ovom i drugim programima NSZ za podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe: 0800-300-301 i na sajtu www.nsz.gov.rs. Javni konkurs je otvoren do 31. decembra 2021. godine.

izvor:apatinskenovine.rs

Šta ćete danas kuvati?

Saveti šefova kuhinje

Neodoljivi deserti