četvrtak, 29 april 2021 06:27

OPŠTINA APATIN DOBILA 26 MILIONA ZA DVA PROJEKTA OD POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA POLJOPRIVREDU, VOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Na osnovu konkursa o dodeli sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije, rekonstrukcije i izrade tehničke dokumentacije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini, opštini Apatin su odobrena sredstva u iznosu 21.340.491,00 dinara.

Opština Apatin će tako u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo realizovati projekat „Rekonstrukcija postrojenja za preradu vode u Apatinu – biološki filteri“. Ukupna vrednost projekta je 26.709.000,00 dinara, te će sredstvima koje daje pokrajinski sekretarijat biti pokriveno 79,9% vrednosti ove investicije.

Kod istog sekratarijata AP Vojvodine, opština Apatin je na osnovu konkursa dobila i 4.656.796,00 dinara za sufinansiranje radova na nastavku komasacionog postupka u Kupusini, što predstavlja 60% ukupne vrednosti projekta.

Šta ćete danas kuvati?

Saveti šefova kuhinje

Neodoljivi deserti