Apatin: Razmena iskustava u sprovođenju projekata u okviru programa Exchange 5 Razmena iskustava u sprovođenju projekata u okviru programa Exchange 5
četvrtak, 17 decembar 2020 06:04

Apatin: Razmena iskustava u sprovođenju projekata u okviru programa Exchange 5

Povodom završetka projekta ”Osnaživanje lokalnih sistema upravljanja javnom imovinom”, koji sprovode Grad Novi Sad – Gradska uprava za imovinu i imovinsko – pravne poslove u saradnji sa opštinama Apatin i Sremski Karlovci, v.d. zamenik načelnika Gradske uprave za imovinu i imovinsko – pravne poslove Grada Novog Sada Vera Zorić održala je sastanak sa Sekulom Petrovićem, načelnikom opštinske uprave Beočin.

Kao i Grad Novi Sad, Opština Beočin u proteklom periodu stekla je značajno iskustvo u sprovođenju projekata u okviru programa Exchange sa ciljem uspostavljanja efikasnijeg upravljanja imovinom. Na sastanku su razmenjena znanja i iskustva koje su lokalne samouprave kao koordinatori projekata sticale tokom realizacije pomenutih projekata. Diskutovano je o dosadašnjem toku upisa prava javne svojine, primerima dobre prakse i izazovima u ovom procesu pred kojima se nalaze sve lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Rok za završetak realizacije projekta ”Osnaživanje lokalnih sistema upravljanja javnom imovinom” je 21. decembar 2020. godine. Realizuje se u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo finansija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU).

Šta ćete danas kuvati?

Saveti šefova kuhinje

Neodoljivi deserti